in , , , ,

Berekening zzp-voordelen FD tendentieus

Eergisteren plaatste Het Financieele Dagblad een paginagroot artikel dat ze van “ingewijden” in Den Haag hadden begrepen dat de coalitie van plan is de belastingvoordelen van kleine ondernemers (niet alleen de zzp’ers dus) snel aan te pakken.

In Den Haag heerst namelijk het beeld dat het groeiende leger zelfstandigen onterecht veel belastingvoordelen geniet. Het Financieele Dagblad plaatste een ‘infographic’ waaruit zou blijken dat een zelfstandig ondernemer met een inkomen van €20.000 per jaar ruim €7.000 minder belasting betaalt dan een werknemer.

Omdat het rekenvoorbeeld in het FD stond, zal een aantal politici er ongetwijfeld in bevestigd zien dat zelfstandigen inderdaad veel minder belasting betalen dan werknemers en dat die zelfstandigen dus ook best iets kunnen inleveren. Andere media (waaronder de Telegraaf, NRC en Elsevier) namen de uitkomst van het rekenvoorbeeld over als waarheid. Ook fijn voor de beeldvorming.

In navolging van alle consternatie die prompt ontstond onder ondernemers en belangenbehartigers kán ik hier natuurlijk het zoveelste – overigens zeer terechte – pleidooi houden over de gevolgen die het schrappen van de zelfstandigenaftrek zal hebben. En ik kán hier van leer trekken dat de overheid met haar aanbestedingenbeleid, ontslagwetgeving en bezuinigingsdrang zelf de grootste schuldige is aan de stijging van het aantal schijnzelfstandigen, dat ze met het uitkleden van de fiscale voordelen voor ondernemers wil tegengaan. Ga ik niet doen.

Het lijkt het mij constructiever om het rekenvoorbeeld van het FD eens onder de loep te nemen. Dus om de aannames van het FD eens nader te bekijken. 

Het ‘rekenvoorbeeld’ van het FD

In de hoop dat de krant waar ik jaren columnist was er geen problemen mee heeft, hierbij een foto van het geplaatste rekenvoorbeeld in het FD van dinsdag 6 augustus.

Bron: FD

Hoezo krijgen ondernemers €1656 meer huurtoeslag?

Dat was de eerste vraag die mij te binnen schoot. Ik ben namelijk ruim 21 jaar ondernemer en heb nog nooit huurtoeslag ontvangen. Dus vroeg ik een paar relaties bij het EIM via Twitter of zij weten hoeveel procent van de ondernemers in een huurwoning woont.

Het onderzoek waaruit blijkt dat 84% van de ondernemers in een koophuis woont gaat over de ambities en vermogensopbouw van zzp’ers.

Door de voorwaarden die aan de huurtoeslag zijn verbonden ontvangt maar een beperkt deel van de huurders in Nederland zo’n toeslag. Ongetwijfeld ontvangt dus meer dan 90% van de zelfstandigen helemaal geen huurtoeslag. Die € 1656 voordeel kunnen we dus gevoeglijk uit het rekenvoorbeeld van het FD schrappen.

Omdat er steeds meer relatief jonge, steeds meer relatief oudere ondernemers en er steeds meer ondernemers met 1 kind of zonder kinderen zijn, zal ook maar een zeer beperkt deel van de zelfstandig ondernemers €800 voordeel hebben bij het kindgebonden budget.

Tot slot is Nederland een anderhalfverdienersland en hebben ondernemers vaker een levenspartner dan werknemers, waardoor ongetwijfeld ook maar weinig ondernemers een ‘gezinsinkomen’ van €20.000 hebben. Nodig om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag.

Het rekenvoorbeeld van het FD is dus zo onrealistisch dat het in het beste geval voor een paar procent van de ondernemers klopt. Zo’n klein deel dat het wel heel erg zou zijn als politici daar beleid op baseren.

Is er een vergelijking te maken die wel klopt?

Voor critici die denken dat ondernemers in Nederland te veel worden gepamperd, zou ik willen proberen een realistischer beeld te schetsen van het verschil in netto inkomen tussen een werknemer en een zelfstandig ondernemer met een inkomen van €20.000. Wat moet je daarvoor allemaal meenemen?

Om te beginnen is er een loonstrook nodig van een werknemer met een inkomen van €20.000 met daarop ook de bedragen die de werkgever bijdraagt aan pensioen en andere verzekeringen en de secundaire arbeidsvoorwaarden als scholingsfaciliteiten. Die moet de ondernemer immers zelf ophoesten.

Daarnaast is in ieder geval inzicht nodig in:

  1. Maandelijkse kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een vergelijkbare uitkering aan de WIA en vergelijkbare voorwaarden. Plus de aanvullende verzekering voor het WAO/WIA-gat die de werkgever waarschijnlijk voor de werknemer heeft geregeld.
  2. Maandelijkse kosten van een pensioenverzekering die vergelijkbaar is aan die van de werknemer.
  3. Kosten van energie, water en andere zaken die zijn verbonden aan de werkplek in het koophuis van een zelfstandige die geen werkplek buitenshuis heeft. Die mogen immers door de baas van werknemers wel van de belasting worden afgetrokken (reden dat de zelfstandigenaftrek jaren geleden is verhoogd).
  4. De verschillende toeslagen en al hun voorwaarden.

Als iemand weet wat er verder nog nodig is voor een realistische vergelijking of deze wil maken, plaatsen wij hem graag op OndernemersFacts.

Waarom niet de gewoon de toeslagen aanpassen?

Dat de overheid moet bezuinigen is duidelijk en dat men daarbij poogt de lastenverzwaring zo eerlijk mogelijk te verdelen, lijkt mij logisch. Maar de zelfstandigenaftrek versneld verlagen/afschaffen omdat ondernemers veel fiscaal voordeel zouden hebben door hogere toeslagen is krom.

De zelfstandigenaftrek is de tegemoetkoming die de overheid ruim 30 jaar geleden heeft ingesteld om ondernemers te compenseren voor een aantal zaken die met onze (risicovolle) werkvorm te maken hebben.

Als je als overheid vindt dat ondernemers met ‘lage’ inkomens die toeslagen krijgen te veel fiscale voordelen hebben, waarom regel je dan niet dat zij geen hogere toeslagen meer krijgen dan werknemers? Die toeslagen gaan toch al op de schop, repareer dat dan daar.

Daarnaast duwen allerlei (grote) organisaties om allerlei redenen steeds meer mensen richting zzp-schap.

Als je als overheid vindt dat er de afgelopen jaren te veel schijnzelfstandigen zijn gekomen, waarom stop je dan eindelijk niet eens wat geld in het tegengaan van die schijnzelfstandigheid door de organisaties/werkgevers die mensen verplichten zzp’er te worden, juridisch flink aan te pakken?

Dat levert ongetwijfeld meer op dan de beoogde denivellering (waar de PVDA mee instemt?) door afschaffing van de zelfstandigenaftrek met alle gevolgen van dien.

Laten we alternatieven bedenken!

Omdat de overheid zelf blijkbaar geen betere maatregelen kan bedenken dan de zelfstandigenaftrek afschaffen, is het aan ons innovatieve ondernemers met suggesties te komen voor maatregelen die de overheid helpen bezuinigen en ons ondernemers niet belemmeren. Of in het ideale geval: ons zelfs helpen.

Heb jij een bezuinigingstip voor de overheid op het gebied van ondernemerschap?

Dan ben je bij deze van harte uitgenodigd die via OndernemersFacts te delen.

NASCHRIFT 9 AUGUSTUS 17UUR

Of dit artikel er iets mee te maken heeft weet ik niet, maar gisterenochtend zijn twee ondernemers een PETITIE begonnen dat de zelfstandigenaftrek moet blijven. Met weinig publiciteit zijn ze anderhalve dag later hard op weg naar de 3000 handtekeningen.

57 Comments

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze zomer veel (startende)ondernemers op televisie

Fact: Ondernemers doen niet aan excessieve salarissen