in , , , ,

Berekening zzp-voordelen FD tendentieus

Eergisteren plaatste Het Financieele Dagblad een paginagroot artikel dat ze van “ingewijden” in Den Haag hadden begrepen dat de coalitie van plan is de belastingvoordelen van kleine ondernemers (niet alleen de zzp’ers dus) snel aan te pakken.

In Den Haag heerst namelijk het beeld dat het groeiende leger zelfstandigen onterecht veel belastingvoordelen geniet. Het Financieele Dagblad plaatste een ‘infographic’ waaruit zou blijken dat een zelfstandig ondernemer met een inkomen van €20.000 per jaar ruim €7.000 minder belasting betaalt dan een werknemer.

Omdat het rekenvoorbeeld in het FD stond, zal een aantal politici er ongetwijfeld in bevestigd zien dat zelfstandigen inderdaad veel minder belasting betalen dan werknemers en dat die zelfstandigen dus ook best iets kunnen inleveren. Andere media (waaronder de Telegraaf, NRC en Elsevier) namen de uitkomst van het rekenvoorbeeld over als waarheid. Ook fijn voor de beeldvorming.

In navolging van alle consternatie die prompt ontstond onder ondernemers en belangenbehartigers kán ik hier natuurlijk het zoveelste – overigens zeer terechte – pleidooi houden over de gevolgen die het schrappen van de zelfstandigenaftrek zal hebben. En ik kán hier van leer trekken dat de overheid met haar aanbestedingenbeleid, ontslagwetgeving en bezuinigingsdrang zelf de grootste schuldige is aan de stijging van het aantal schijnzelfstandigen, dat ze met het uitkleden van de fiscale voordelen voor ondernemers wil tegengaan. Ga ik niet doen.

Het lijkt het mij constructiever om het rekenvoorbeeld van het FD eens onder de loep te nemen. Dus om de aannames van het FD eens nader te bekijken. 

Het ‘rekenvoorbeeld’ van het FD

In de hoop dat de krant waar ik jaren columnist was er geen problemen mee heeft, hierbij een foto van het geplaatste rekenvoorbeeld in het FD van dinsdag 6 augustus.

Bron: FD

Hoezo krijgen ondernemers €1656 meer huurtoeslag?

Dat was de eerste vraag die mij te binnen schoot. Ik ben namelijk ruim 21 jaar ondernemer en heb nog nooit huurtoeslag ontvangen. Dus vroeg ik een paar relaties bij het EIM via Twitter of zij weten hoeveel procent van de ondernemers in een huurwoning woont.

Het onderzoek waaruit blijkt dat 84% van de ondernemers in een koophuis woont gaat over de ambities en vermogensopbouw van zzp’ers.

Door de voorwaarden die aan de huurtoeslag zijn verbonden ontvangt maar een beperkt deel van de huurders in Nederland zo’n toeslag. Ongetwijfeld ontvangt dus meer dan 90% van de zelfstandigen helemaal geen huurtoeslag. Die € 1656 voordeel kunnen we dus gevoeglijk uit het rekenvoorbeeld van het FD schrappen.

Omdat er steeds meer relatief jonge, steeds meer relatief oudere ondernemers en er steeds meer ondernemers met 1 kind of zonder kinderen zijn, zal ook maar een zeer beperkt deel van de zelfstandig ondernemers €800 voordeel hebben bij het kindgebonden budget.

Tot slot is Nederland een anderhalfverdienersland en hebben ondernemers vaker een levenspartner dan werknemers, waardoor ongetwijfeld ook maar weinig ondernemers een ‘gezinsinkomen’ van €20.000 hebben. Nodig om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag.

Het rekenvoorbeeld van het FD is dus zo onrealistisch dat het in het beste geval voor een paar procent van de ondernemers klopt. Zo’n klein deel dat het wel heel erg zou zijn als politici daar beleid op baseren.

Is er een vergelijking te maken die wel klopt?

Voor critici die denken dat ondernemers in Nederland te veel worden gepamperd, zou ik willen proberen een realistischer beeld te schetsen van het verschil in netto inkomen tussen een werknemer en een zelfstandig ondernemer met een inkomen van €20.000. Wat moet je daarvoor allemaal meenemen?

Om te beginnen is er een loonstrook nodig van een werknemer met een inkomen van €20.000 met daarop ook de bedragen die de werkgever bijdraagt aan pensioen en andere verzekeringen en de secundaire arbeidsvoorwaarden als scholingsfaciliteiten. Die moet de ondernemer immers zelf ophoesten.

Daarnaast is in ieder geval inzicht nodig in:

 1. Maandelijkse kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een vergelijkbare uitkering aan de WIA en vergelijkbare voorwaarden. Plus de aanvullende verzekering voor het WAO/WIA-gat die de werkgever waarschijnlijk voor de werknemer heeft geregeld.
 2. Maandelijkse kosten van een pensioenverzekering die vergelijkbaar is aan die van de werknemer.
 3. Kosten van energie, water en andere zaken die zijn verbonden aan de werkplek in het koophuis van een zelfstandige die geen werkplek buitenshuis heeft. Die mogen immers door de baas van werknemers wel van de belasting worden afgetrokken (reden dat de zelfstandigenaftrek jaren geleden is verhoogd).
 4. De verschillende toeslagen en al hun voorwaarden.

Als iemand weet wat er verder nog nodig is voor een realistische vergelijking of deze wil maken, plaatsen wij hem graag op OndernemersFacts.

Waarom niet de gewoon de toeslagen aanpassen?

Dat de overheid moet bezuinigen is duidelijk en dat men daarbij poogt de lastenverzwaring zo eerlijk mogelijk te verdelen, lijkt mij logisch. Maar de zelfstandigenaftrek versneld verlagen/afschaffen omdat ondernemers veel fiscaal voordeel zouden hebben door hogere toeslagen is krom.

De zelfstandigenaftrek is de tegemoetkoming die de overheid ruim 30 jaar geleden heeft ingesteld om ondernemers te compenseren voor een aantal zaken die met onze (risicovolle) werkvorm te maken hebben.

Als je als overheid vindt dat ondernemers met ‘lage’ inkomens die toeslagen krijgen te veel fiscale voordelen hebben, waarom regel je dan niet dat zij geen hogere toeslagen meer krijgen dan werknemers? Die toeslagen gaan toch al op de schop, repareer dat dan daar.

Daarnaast duwen allerlei (grote) organisaties om allerlei redenen steeds meer mensen richting zzp-schap.

Als je als overheid vindt dat er de afgelopen jaren te veel schijnzelfstandigen zijn gekomen, waarom stop je dan eindelijk niet eens wat geld in het tegengaan van die schijnzelfstandigheid door de organisaties/werkgevers die mensen verplichten zzp’er te worden, juridisch flink aan te pakken?

Dat levert ongetwijfeld meer op dan de beoogde denivellering (waar de PVDA mee instemt?) door afschaffing van de zelfstandigenaftrek met alle gevolgen van dien.

Laten we alternatieven bedenken!

Omdat de overheid zelf blijkbaar geen betere maatregelen kan bedenken dan de zelfstandigenaftrek afschaffen, is het aan ons innovatieve ondernemers met suggesties te komen voor maatregelen die de overheid helpen bezuinigen en ons ondernemers niet belemmeren. Of in het ideale geval: ons zelfs helpen.

Heb jij een bezuinigingstip voor de overheid op het gebied van ondernemerschap?

Dan ben je bij deze van harte uitgenodigd die via OndernemersFacts te delen.

NASCHRIFT 9 AUGUSTUS 17UUR

Of dit artikel er iets mee te maken heeft weet ik niet, maar gisterenochtend zijn twee ondernemers een PETITIE begonnen dat de zelfstandigenaftrek moet blijven. Met weinig publiciteit zijn ze anderhalve dag later hard op weg naar de 3000 handtekeningen.

57 Comments

Leave a Reply
 1. Er is al een maatregel die schijnzelfstandigheid, dat wil zeggen het ontslaan van een werknemer en die daarna inhuren voor hetzelfde werk, tegengaat: iedere zelfstandige moet tenminste drie opdrachtgevers per jaar hebben om in aanmerking te komen voor aftrek. Ik vrees dat de beoogde maatregel iets anders beoogt. De PvdA wil dat we in loondienst gaan of een uitkering krijgen; de partij haat zelfstandigen, omdat die zich onttrekken aan het juk van big government.

  • Helaas heeft de praktijk de afgelopen jaren bewezen dat die regels en de bijbehorende VAR niks uithalen in het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Er wordt aan alle kanten mee gesjoemeld en de Belastingdienst heeft door alle bezuinigingen de mankracht niet om streng te controleren.

   Volgens het FD wil de overheid met deze bezuinigingsmaatregel ook werkgevers ontmoedigen die hun werkgevers de worst voorhouden dat ze minder belasting betalen als ze zzp’er worden.

   • Bedrijf heeft niet genoeg werk en ontslaat werknemers. Die kunnen kiezen uit nieuwe baan zoeken, uitkering of verder als zelfstandige. Geen dwang dus. Dan haalt bedrijf klus binnen met werk voor 10 man voor 2 maanden. Bedrijf kan mensen aannemen, en komt daar nooit meer vanaf, of voormalige werknemers die als zzp-er werken inhuren. Wat is er mis met het laatste?

    • Daar is niets mis mee, mits die werknemers niet gedwongen zijn door een branche (niet een individueel bedrijf0 om als ZZP-er aan de slag te gaan zonder daarvoor de wil en de vaardigheden (acquisitie, tariefsonderhandeling etc.) te hebben. Dat is wat in o.a. de bouw helaas in veel gevallen is gebeurd.

   • Als de overheid haar eigen regels niet kan handhaven is dat geen excuus om de problemen die dat oplevert af te wentelen op de gehele groep waarvoor die regels gelden. Verzin handhaafbare regels of handhaaf de bestaande regels met extra toezicht, maar als je onwerkzame regels laat bestaan is dat ten gunste van ontduikers ervan.

   • dat er niet voldoende man/vrouwkracht is om te controleren, wil toch niet zeggen dat DUS veel schijnzelfstandigen zijn? Als dit niet gecontroleerd kan worden, kan er ook niet aangegeven worden “dat het er veel zijn”….

 2. In het rekenvoorbeeld staat niets over investeringen die je als ZZP’er hebt. Apparatuur, vervoersmiddel, trainingen rn cursussen. Ook ontbreken de afschrijfkosten van de investeringen.

  • Die horen er volgens mij ook niet in, want dat zijn bedrijfskosten die je van je omzet aftrekt voordat je je belastbare inkomen berekent. In het rekenvoorbeeld is ongetwijfeld het belastbare inkomen van beiden vergeleken.

 3. De berekening van FD is inderdaad een aanfluiting.

  Laten we eens een berekening maken van een ondernemer met een bruto omzet van 50.000 versus iemand in loondienst met een brutoloon van 50.000. Koophuis en op grond van het inkomen geen zorgtoeslag en kindgebondenbudget, dus dat maakt geen verschil.

  Eigenlijk is dat toch meteen al scheef, want bij een brutoloon van 50.000 betaalt de werkgever nog zo’n 35% aan werkgeverslasten (sociale premies, pensioenopbouw, enz). Die betaalt de ondernemer zelf, dus dat is alvast 17.500 euro minder voor de ondernemer.

  Daarnaast betaalt de ondernemer zelf zijn werkplek (ruimte en apparatuur), verzekeringen, opleiding, reis- en verblijfskosten, acquisitie en reclame, boekhouder, kantoorspullen, websitebouwer, enzovoorts. Een werknemer heeft hier geen kosten aan, dat betaalt de baas.

  En er moet gespaard worden voor de dagen waar er even geen werk is, je ziek bent of even vrij neemt. Een werknemer wordt altijd doorbetaald…

  • Eens, maar het FD heeft bewust gekozen voor een vergelijking bij een belastbaar inkomen van €20.000 per jaar. Dat was de afgelopen jaren het gemiddelde ondernemersinkomen en het zou zomaar kunnen dat dat momenteel nog lager is.

   • Uhhh ik ben het met Karen eens (natuurlijk) maar ga bruto omzet toch alsjeblieft niet vergelijken met bruto inkomen.

    Dat geeft verwarring (ondanks het latere sommetje van kosten). Al helemaal omdat daar ook website bouwer staat in die zijn per definitie te duur en hebben teveel overeenkomsten met de politiek … Beloven van alles maar uiteindelijk lukt het niet, is het duurder en te laat klaar :-)))

 4. Interessante reactie op een bericht dat veel tongen (en pennen) losmaakt.

  Dus 16% van de ondernemers huurt, maar hoe is de verdeling naar inkomen? Ik spreek veel ZZP-ers. Er is een enorme groep alleenstaanden die de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Vooral 50+ers. Op de arbeidsmarkt kansloos en alleen het zelfstandig ondernemerschap geeft hoop. Onder deze groep zijn veel huurders én lage inkomens (laag uurtarief * weinig facturabele uren).

  We moeten accepteren dat de wereld niet langer bestaat uit werklozen, werknemers en werkgevers. En als je niet tot de laatste 2 behoort, dan ben je de eerste. En als je als ondernemer geen personeel wenst, ben je kennelijk een nep ondernemer. Wat een flauwekul. Er zijn in dit land erg veel lieden die risico durven en willen lopen: ondernemers.

  En als we dan toch gaan vergelijken op basis van inkomen, dan wil ik ook een eerlijke vergelijking op basis van het ontbreken van inkomen. Iedereen betaalt belasting. Iedereen draagt premies af voor voorzieningen die we allemaal kunnen gebruiken als we werknemer of werkloos zijn. Mag ik vragen of iedere werknemer een premie voor mij als ZZP-er wil afdragen? Mag er naast de WW een ZZP uitkering komen? Als ik dan een keer geen opdracht heb, dan wil ik graag uit dat potje ontvangen. Het is toch krom dat we werkloosheid subsidueren en ondernemerschap straffen?

  Als we niet oppassen gaan we proberen een enorme brand met een emmer water te blussen. En staan we vervolgens te discussieren of de emmer onder- of bovenhands geleegd moet worden. Nee, soms moet je vuur met vuur bestrijden. Het politieke klimaat is niet gunstig voor ondernemers. Daar ligt het probleem en dus ook de oplossing. Er moet een politieke beweging voor zelfstandig ondernemers komen. Iets voor jou?

 5. In de tekst staat de volgende zin: “Dat de overheid moet bezuinigen is duidelijk en dat men daarbij poogt de lastenverzwaring zo eerlijk mogelijk te verdelen, lijkt mij logisch.”

  Bezuinigen is minder uitgeven.
  Lastenverzwaring is het gevolg van meer uitgeven.

  Wat deze overheid doet is het ongebreideld verhogen van overheidsuitgaven ten koste van de samenleving op een moment dat er als geheel minder geld omgaat in de samenleving.
  Er wordt dus meer uitgegeven door de overheid en de benodigde fondsen halen ze op door de burgers extra belastingen op te leggen.
  Diezelfde burgers krijgen dus hogere kosten voor hun kiezen op een moment dat zij hun inkomsten terug zien lopen.

 6. 1. Ik krijg zorgtoeslag, maar niet zoveel. Ongeveer gelijk aan werknemers. Eigenlijk zou ik het niet eens horen te krijgen. Dit betekent alleen maar dat ik nu te weinig verdien.

  2. Ik heb een eigen woning. Geen huurtoeslag.

  3. Ik heb geen kinderen en ben alleenstaande.

  Kan het FD hier even een goede berekening van maken?

 7. Goed artikel!
  Wat ik vooral mis, in alle discussies hierover, is het hierboven ook al genoemde risico dat je als zzp-er loopt op geen werk, en dus geen inkomen!
  Ik heb geen recht op WW, als ik geen werk heb, heb ik echt 0 inkomen, dat schijnt niet iedereen door te hebben! Dan ben ik gewoon de sjaak, om het even zo uit te drukken. Dat is nogal wat!
  Laat mensen dat nou eens meenemen in hun ‘vergelijking’, dat is volgens mij zooooo’n groot wezenlijk verschil!
  Maar ik zou niet weten hoe je dat ‘berekent’ of in cijfers uitdrukt? Dat is volgens mij niet te doen?? :-S
  (en mede daarom zijn dit soort discussies ook zo nutteloos; ‘wij tegen zij’, daar schiet toch niemand wat mee op??)

  • Helemaal mee eens, maar bedenk eens… De zorg kent een heleboel zogenaamd vrijwillige zzp-ers. Je hebt werk en het bedrijf/zorginstelling gaat failliet. Omdat je de plicht voor zorg aan clienten hebt kun je niet zondermeer stoppen. Resultaat is een vordering achterstand van een half jaar. Vervolgens is je positie als schuldeiser met VAR verklaring heel slecht en kun je naar je inkomen fluiten. Dag omzet, dag inkomen. Idd geen uitkering helemaal niets.

 8. Grootste bleeder voor zzp’ers is de ZVW (verplichte inkomensafhankelijke premie zorgverzekering). komt bovenop basispremie en kost bij een beetje inkomen 2.000 !!!! euro en meer. Dit jaar kostte deze premie me 2800 euro. Niet aftrekbaar!!!! Nw drempel tov 2012 en pakweg 600 euro gestegen in een jaar tijd. Voeg daar een AOV aantoe en zzp’er betaalt zo maar per jaar 10.000 euro aan zorg/arbeidsongeschiktheid. gros niet aftekbaar. Fiscus was niet heel erg vervelend voor zzp’er maar is nu drastisch aan het veranderen. Valt me op dat nooit iemand over die zvw rept.

 9. Waar je terecht niet op in gaat is het verschil voor een werknemer tov zzp’er als er geen of minder werk is. Zeker in deze tijd zit er bij een aanzienlijk percentage werknemers verborgen ‘werkeloosheidsuren’ in het vaste maandloon als een bedrijf/werkgever onvoldoende werk heeft. En een zzp’er zal een potje moeten maken om t inkomens gat te vullen als hij/zij in loondienst ww gerechtigd zou worden, maar waar een zzp’er zonder werk in de bijstand dreigt te komen.

 10. Dit soort vergelijkingen gaan altijd zo mank. Waarom is er geen fiscalist die met 1 overzicht echt de verschillen laat zien. Ik zou het, als niet fiscalist, bijna zelf gaan maken…
  Ik heb een paar vragen over deze berekening:
  1) Hoe kom je aan 216 euro belasting? Volgens mij heb je bij 20.000 euro ruim 9.000 recht op aftrek. Over bijna 11.000 moet je 37 % belasting over betalen, waarna je 2000 euro algemene heffingskorting over hebt. Dus betaal je ruim 2000 euro belasting.
  2) Ongetwijfeld zijn er allerlei huurvergoedingen, toeslagen, aftrekposten, e.d. toegerekend. Maar zo kan je het niet goed vergelijken.
  3) We vergeten vaak AOV verzekering (in dit geval al snel 1000 euro per jaar) en pensioen (al snel 1600 euro per jaar) en de zorgpremie (in dit geval ruim 470 euro per jaar). Neem je dat mee, dan kom je volgens mij uit het volgende:
  20.000 euro inkomen
  – 7280 euro zelfstandigenaftrek
  – 1780 euro MKB aftrek
  – 1000 euro AOV
  – 1600 euro Pensioen
  8.000 euro belastbaar inkomen
  Dit leidt (met 37%) tot 3.100 euro belasting, waarbij de heffingskorting van 2000 euro geldt. Dus betaal je 1100 euro belasting.

  Wat hou je nu over?
  20.000 – 1000 AOV – 1600 pensioen – 1100 belasting – 470 extra zorgpremie = 16.000 euro.

  Die 16.000 euro kan je vergelijken met 16.850 (20.000-3163 belasting) van de werknemer uit het bovenstaande voorbeeld. De ZZP’er is dus SLECHTER af dan de werknemer en heeft geen recht op WW.

  Maar er staat tegenover dat de ZZP-er eigen baas is en dat is ook wat waard :) !

  Tip voor besparen overheid: Stop gewoon met allerlei kortingsregelingen, uitzonderingssituaties, toeslagen, e.d. Het kost veel geld om te regelen & controleren, er is misbruik, het leidt tot vele ingewikkelde berekeningen, maakt het belastingsysteem star, etc. etc. etc. En leidt tot overloze discussies over wanneer we welke doelgroep nu precies raken. Pas dus het belastingregime aan, zodat de lage inkomens minder belasting betalen (en daarmee zijn de toeslagen vaak gecompenseerd). En je kan vervolgens met al het geld dat je overhoudt van de uitvoering / controle / etc. van deze regeling kan je prima zorgen dat de echte hulpbehoevenden de nodige hulp krijgen. De oude bijstand voor hen die het echt nodig hebben.

  En nu weer aan de slag om eigen inkomen te verdienen :)

  • Je vergeet wel effe de arbeidskorting hè? Dus van die € 2.000 die jij berekend hebt moet je nog meer dan € 1.700 aftrekken.

   Verrek, dan kom je dus ONDER de € 300 belasting uit. Heeft het FD het toch goed, en zit jij de zaken vals voor te stellen.

   • @Jim, Ik neem aan dat zowel het FD als Timo de arbeidskorting niet hebben meegenomen in hun berekening omdat die voor werknemers en ondernemers gelijk is. Hij is dus niet relevant voor de berekening.

   • Je hebt gelijk. De zzper zal in mijn berekening geen belasting betalen. Komt dan op totaal inkomen van ruim 17000. Nogmaals, zonder ww en zonder vakantiedagen, ziektedagen, opleidingsbudget, etc.

    Ik heb inkomen werknemer niet bekeken, dus weet niet of deze heffing daar ook in staat.

    Dank voor reactie.

 11. Wat een belachelijke berekening van FD. Toeslagen zijn per definitie bedoeld om ‘foutjes’ in ons progressieve belastingstelsel op te poetsen voor een kleine groep die het anders moeilijk krijgt, dus niet om op die manier mee te rekenen lijkt mij. In een ideaal belastingstelsel zouden toeslagen niet eens hoeven te bestaan. Ik behoor tot een tweeverdienersgezin zonder kinderen in een koophuis. Al die toeslagen kunnen dus gewoon weg uit die berekening als ie over mij zou gaan.

  Overigens heb ik altijd begrepen dat het de bedoeling was om er een totaalpakket van te maken: urencriterium weg (scheelt veel administratie voor alle partijen), zelfstandigenaftrek weg (en oudedagsreserve ook geloof ik), maar dan wel een belastingtarief van 28% ipv de normale tarieven. Op basis daarvan kwam ik met mijn berekeningen uit op een omslagpunt rond 30.000 bruto inkomsten na aftrek gemaakte kosten. Dus modaal eigenlijk. En dat is misschien zo raar nog niet?

  Of ze koppelen weer een staffel aan de zelfstandigenaftrek, net als vroeger. Het is nog maar een paar jaar zo dat de zelfstandigenaftrek voor iedereen hetzelfde bedrag is. Vroeger kreeg je zelfs meer bij een lage winst en minder bij een hoge! Hoe snel kan het veranderen…?!

  Ik zou alleen wel de startersaftrek laten bestaan, omdat je toch wel even nodig hebt om je bedrijf op te bouwen. Een starterssubsidie met bepaalde voorwaarden lijkt mij toch niet verkeerd om ondernemerschap te stimuleren.

  • Ik heb nu het rapport daadwerkelijk even bekeken en zie dat Dijkhuizen adviseert om die winstbox links te laten liggen en gewoon lekker makkelijk de zelfstandigenaftrek te schrappen. Wat een dom soort denken…

 12. 1. Huurtoeslag? Vergeet het maar. Wie 21.000 euro of meer op de bank heeft (en een beetje verstandig mens heeft zo’n buffer voor pensioen en om de gevolgen van bijvoorbeeld ziekte en slappe perioden op te vangen) mag meteen ALLES terugbetalen. Daarmee loop ik bijvoorbeeld bijna 2000 euro inkomsten per jaar mis.
  2. Zelfstandigen zijn niet welkom bij de bank voor een hypotheek (tenzij ze die niet nodig hebben), wegens onzekere inkomsten. Ook dat is een vorm van schade/achterstelling.

 13. Als ik naar mijn eigen praktijk kijk, zijn de bezuinigingen sinds 2008 trouwens al voor een flink deel op de zelfstandigen afgewenteld. Freelancerswerk werd geschrapt, dat was gemakkelijker dan ontslaan. Ik heb al heel wat van die fijne telefoontjes van (semi-)overheidsklanten gehad: “Fantastisch wat je voor ons doet, maar wij krijgen veel minder geld en kunnen het niet meer betalen, het spijt ons ontzettend.”

 14. Als auteur ben je verplicht je als ondernemer (zzp) in te schrijven bij de KVK.
  Inkomen uit schrijven is btw-vrijgesteld. Verplicht! Dus geen teruggave van btw bij aanschaf van apparatuur, materiaal etc.
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering: €400,- per maand en geen optie. Volgens verzekeringen kun je namelijk altijd werken. Geen armen? Dan gebruik je spraakherkenning. Blind, doof of verlamd? er is altijd wel een apparaat waarmee je ‘verhaaltjes kan schrijven’. Alleen als je dement wordt of in coma ligt, wordt uitbetaald.
  Pensioen? Niet te betalen.
  Geen uitgever/opdrachten meer? Voor jou geen uitkering.
  Zzp-ers werken keihard, zijn gemotiveerde doorzetters en geven niet snel op. Banken denken daar heel anders over. Voor een zzp-er geen hypotheek, lening of krediet. Te groot risico, zeggen ze. Geen vast inkomen. Maar iemand in dienst dan? Die kan volgende maand op straat staan.
  Ik blijf me verbazen dat we in dit land totaal de weg kwijt zijn. Hard werken, een bedrijf opbouwen, initiatieven en risico’s durven nemen (handelsgeest) daar is NL groot mee geworden. Laten we daar zuinig op zijn en ons realiseren dat we het zonder deze VOC mentaliteit als land niet gaan redden.

 15. Hallo allemaal.

  Bedankt voor alle reacties en aanvullingen. Na het lezen van het FD-artikel (waar zeker ook een aantal zinnige dingen in staan) besloot ik gisteren het rekenvoorbeeld maar eens nader te bekijken, omdat ik me daar absoluut niet in herkende. Ook had ik niet de indruk dat het rekenvoorbeeld op veel ondernemers van toepassing zou zijn.

  Toen kon ik absoluut niet verwachten dat mijn artikel zo veel reacties zou oproepen. Helaas heb ik geen tijd om op alle aanvullingen en reacties te reageren. Ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben.

 16. Samengevat kun je stellen dat:

  1.
  Onze overheid een mooi wetboek heeft met daarin de Wet op de loonbelasting. In die wet zijn tal van regels opgenomen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, bijv. heffen van loonbelasting bij een verkapt dienstverband.

  2.
  De belastingdienst als handhaver en controleapparaat van die wet de middelen en mensen niet heeft om iedereen die buiten deze regels om zich presenteert als zelfstandige terug te roepen middels loonheffing bij de opdrachtgever en het afnemen van aftrekbare kosten en ondernemersaftrek.

  3.
  De overheid er dan maar gemakshalve voor kiest om het ‘probleem’ op te lossen door met een enorme zeis het gehele IB-ondernemers-landschap kaal te maaien, ongeacht wie ze daarmee raken.

  Er wordt niet eens de moeite genomen om alternatieven uit te denken. Ouderwets militair denken: rekruut A faalt en het gehele peloton mag 25 kilometer marcheren vanwege het falen van rekruut A. En laten we nou net de overheid niet nodig hebben om eendracht onder ondernemers te creëren.

 17. De ZZP’er die het hoofd net boven water kan houden wordt niet zichtbaar. Nog steeds niet.
  Al die bobo’s die eruit geknikkerd zijn en weer terug ingehuurd worden voor dubbel tarief is leuk voor hun, maar volgens mij is dit niet de grootste groep.

  Ik heb nauwelijks reserve omdat dat wat ik had langzaam opraakt.
  Geld voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of voor pensioen heb ik niet. Dat beetje wat er staat is opgebouwd tijdens 30 jaar kantoorwerk. Ik kan het echter niet aanvullen. Blijft ook de vraag of er op dat vlak straks uberhaupt nog iets uit te keren zal zijn.

  Maar wat ik wel heb is een prachtig beroep. Mijn hart is rijk!
  En dat wil ik toch wel graag zo houden.

  Wanneer komt de grote groep ZZP’ers nu eens echt in actie?
  Vroeger liep het Malieveld vol en nu pruttelt iedereen een beetje via de sociale media.
  We zijn toch niet voor niets zelfstandig geworden. Wij hebben ballen! Toch!

  • en geloof je werkelijk dat daarbinnen ook maar íemand is die daarvan onder de indruk raakt? en beloften gaat doen? om ze vervolgens weer te verbreken, ehh, sorry, om die vervolgens in een nieuw accoord te wijzigen? nee, dank… de enige reden om naar het binnenhof te gaan is met (weer een) nieuwe partij, die louter bestaat uit en voor zzp’ers.. we zijn met z’n 800.000-en… daarmee kunnen we toch best wat invloed uitoefenen?

 18. Ik ben het eens met alle reacties die gaan over waarom een zzp-er de zelfstandigenaftrek nodig heeft. Begrijp me niet verkeerd, ik zou werken in loondienst op zich al als een straf ervaren en gun mensen in loondienst alle voordelen die zij ontvangen. Maar wat ik niet terugzie in de reacties is het feit dat werknemers naast salaris, pensioen, opleidingen en soms auto’s betaald krijgen, maar nergens een vermelding over verlofdagen en doorbetaling bij ziekte. Al met al een zeer kortzichtige berekening en als de overheid hier mee door blijft rekenen dan zullen veel zzp-ers hun toko kunnen sluiten vrees ik.

 19. Je kunt de inkomens van werknemer en zelfstandige op duizend manieren vergelijken en elke gewenste uitkomst krijgen. Het probleem is dat er nu blijkbaar een grote groep ZZP’ers een beroep moet doen op toeslagen.Terecht, die voorzieningen zijn tenslotte bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Veel van deze ZZP’ers zijn waarschijnlijk schijnondernemer, gedwongen zelfstandigen. Waar ze als werknemer nog via WW, ziektewet en ontslagrecht werden beschermd, vallen ze nu in het vangnet van de overheid. De kosten zijn verplaatst van werkgever naar belastingbetaler. Met dank aan het stimuleringsbeleid van de overheid.

  • het probleem is niet BLIJKBAAR dat er veel zzp’ers een beroep moeten doen, er wordt gesuggereerd dat dit zo is, de cijfers wijzen anders uit… en veel zzp’ers zijn NIET schijnondernemer, maar gewoon keihard aan het werk om het VEREISTE MINIMUM van 3 verschillende opdrachtgevers binnen te halen…

 20. Volgens mij zit er al een fout bij het 1e uitgangspunt: uitgaan van belastbaar inkomen. Waarom niet van besteedbaar inkomen? Dus na aftrek van de nodige reserveringen die een ondernemer moet maken en een werknemer niet?

  Nog iets wat mank gaat: het moet echt een ambtenaar zijn die denkt dat iemand met een bruto jaarinkomen van € 20.000 datzelfde jaarinkomen ook als ondernemer kan verdienen. Misschien wel, als ‘ie in dezelfde functie hetzelfde bedrijf langdurig aan de slag kan, maar in dat geval hebben we het over … schijnzelfstandigheid. En dan nog maakt ‘ie meer arbeidsuren in de week dan de vergeleken werknemer (administratie, acquisitie, enz.). In alle gevallen.

  De kans is realistischer dat ‘ie tegen een behoorlijk laag uurtarief aan de slag kan (€ 20.000 is immers geen topsalaris) en als ’t geen ‘freelancer’ is (op projectbasis op locatie aan de slag als urenverhuurder) gaat ’t ook niet lukken om aan 40 declarabele uren per week te komen. Tel uit je winst – of in dit geval je belastbaar inkomen.
  Zo kom je op de misschien realistischer vergelijking werknemer € 20.000 vs. ondernemer € 14.000 (ik zeg maar wat).

  Verder hebben ondernemers niet dezelfde fiscaalvriendelijke opties om een oudedagsvoorziening op te bouwen als werknemers. Ze zullen dus eerder belastbaar box 3-vermogen hebben en ook langduriger. Zeker als er ook nog een buffertje gevormd wordt voor slappe tijden, vakantie en ziekte.

  Maar samengevat kun je dus stellen dat er gewoon aan alle kanten geld bij elkaar geharkt wordt in verband met de 3%-norm en alle gegeven argumenten dat gehark een beetje ‘verkoopbaar’ moeten maken.

 21. Het behoeft geen vergrootglas om de (diep) RODE draad van het artikel te vatten.
  (FD leent zich tegenwoordig ook volledig als marionet van touwtjestrekkers)

  Zolang in een zogenaamd – democratische systeem – 80% van de werkende beroepsbevolking niet meer productief zijn, zal niemand binnen dat systeem zijn kop boven het maaiveld uitsteken nog de poten onder zijnen stoel afzagen. In tegendeel kosten worden (ge-socialiseert) vooruit geduwd en baten naar voren getrokken, op de kap van de productieven.

  Het betekend dat 20% van de werkende beroepsbevolking, 80% op sleeptouw heeft. Bovendien maken die 80% de dienst uit. Bruto nationaal product wordt veel te duur
  De roots van Adam Smith; ondernemers die iets ondernemen lopen risico en mogen de vruchten van hun arbeid behouden. Het systeem pakt die vruchten af, waar moet die ondernemer nog door gemotiveerd worden om te ondernemen………..

  Het lijkt volledig op de annimal farm van George Orwell.

  Oplossing : Stem democratisch voor een – meritocratie – en splits de functies van geld zodat monetaire inflatie geen vat meer heeft op de spaarfunctie.

 22. Met dit soort acties probeert men (de politiek) bij het grote publiek begrip te kweken om een bepaalde groep in de samenleving de rekening te laten betalen. Hierbij komt ook nog dat juist de overheid flink heeft meegewerkt aan het ontstaan van al die zzpers. Het is een schande dat het Fd ook nog meewerkt aan dit acties. Je zou gaan denken dat ze partijdig zijn, dat was toch een serieuze krant. Als dit soort dingen in andere wat minder democratisch landen gebeurt staat iedereen op achterste benen.

 23. Als niet zzp er zou ik graag de Mitsubishi Outlander Hybrid aanschaffen. Helaas is deze aan de dure kant nl. 48890 euro
  Voor Een zzp er kan dezelfde auto voor 16778 aangeschaft worden . Nemen jullie dergelijke voordelen ook mee in de berekeningen ? We hebben het alleen voor een auto dan al over een voordeel van 6400 euro netto per jaar bij een afschrijving in 5 jaar !!!!

  • Ja want iedere zzp-er wil in een Outlander zonder achterbank rondrijden…

   Realistischer is wellicht de vergelijking tussen een werknemer met auto van de zaak die alleen de bijtelling, voor zover niet gecompenseerd, hoeft te betalen en een zzp-er die naast diezelfde bijtelling ook alle andere kosten voor de auto betaald?

  • Even een kanttekening: Alleen als de ZZP-er boven een bepaald bedrag in een jaar omzet, heeft hij het volledige voordeel van de aanschaf van een electrische auto. Bovendien moet hij het bedrag wel even voorschieten…

  • misschien een tripje naar de KvK? inschrijven als zelfstandige? maar dan wél aan alle criteria voldoen, hoor! net zoals wij zzp’ers doen! Of blijven dromen van de Outlander… of aan je baas vragen.. hoe hoog kan de bijtelling nou zijn bij zo’n auto? Maar even zonder gekheid: hoeveel ZZP’ers (dus niet directeuren van een – grote – BV) denkt u dat er in een nieuwe auto van bijna € 50.000 rondrijden? ik ken ze niet! ik heb een Citroën van 15 jaar oud, met 300.000 kilometer op de teller, mijn vrouw een even oude auto met ruim twee ton… dusss… met dit argument kun je beter bij de grote banken en verzekeraars gaan staan, waar de managers (in loondienst) dit soort auto’s meekrijgen, vaak nog met een compensatie voor de bijtelling!

   • Daarnaast wordt hier vergeten dat een zzp’er het leasebedrag moet betalen en ook een deel van de btw privé moet nemen indien hij de auto niet alleen zakelijk gebruikt. Bij een auto met bijtelling komt daar nog het percentage bovenop.

    Voorbeeld: auto van €30.000 (25% bijtelling)
    – Leasebedrag per maand circa € 900
    – Brandstofvoorschot per maand circa € 200
    – Bijtelling over aankoopbedrag per maand circa € 208
    Berekening: 25% van € 30.000 = € 7.500
    IB daarover (voor gemak 30%) = € 2.500
    € 2.500 / 12 = € 208,33
    – Btw in geval van privé rijden 12% van € 1.100 per maand circa € 132
    (12 % was nog in de tijd van 19% btw. Restant btw kan verrekend worden.

    Kortom, het leasen van de auto in dit voorbeeld kost een zzp’er die er ook privé mee rijdt per maand circa € 1.440. Terwijl het de werknemer alleen de bijtelling van circa € 208 per maand kost.
    Wanneer je overigens als ondernemer in een vak zit met btw-vrijstelling, dan kan je het restant btw ook zelf ophoesten en komt er dus € 77 per maand bij. Ook dit is met 19% btw gerekend, omdat ik niet weet hoe de regels tegenwoordig zijn.

    Dit heb ik toentertijd besproken met een accountant, die mij dit heeft uitgelegd. Zelf heb ik mijn 15 jaar oude BMW met bijna zes ton op de teller net weggedaan voor een 13 jaar oude Volvo met twee ton op de teller. Leasen is geen optie en een nieuwe auto aanschaffen is helemaal van de zotte wanneer je niet weet of je dit jaar wel voldoende inkomsten gaat halen.

    Ergens hoop ik dat de accountant het bij het verkeerde eind had. Iedereen die de berekening kan weerleggen en kan vertellen dat ik het verkeerd heb, is welkom om te reageren.

  • Jammer dat je de 25% bijtelling van de nieuwwaarde vergeet te vermelden, want dat wordt als inkomen gezien. Wanneer je dus minder omzet krijgt agv de economische recessie dan is due bijtelling de spreekwoordelijke molensteen om je nek!

 24. maar… hoe kunnen er nu schijnondernemers zijn als je aan allerlei criteria MOET voldoen om in aanmerking te komen voor een VAR-verklaring? Mijn conclusie zou dan zijn dat schijnondernemers niet bestaan…. of zou de controle bij de belastingdienst niet zo heel erg nauwkeurig zijn? Ik denk hierbij ook weer aan de afwezige controle bij de huurtoeslag… dit wordt fraude genoemd, maar het ligt écht aan de controlerende instantie…

  • @Robert: er is idd een schreeuwend gebrek aan controle vanuit de fiscus want de regels tegen schijn-ondernemers zijn er wel degelijk. Alleen niemand voert ze uit.

   Dus ipv het controleapparaat uit te breiden, hakt Den Haag met de botte bijl alles weg wat – zonder toetsing – al dan niet een risico is.

 25. Prima reactie op artikel in FD, Karen. Toen ik het artikel las, verbaasde mij de toon. Lees ik wel het FD? Of heb ik hier een ander belangenblaadje in handen? Toch vervolgde ik mijn ondernemersdag schouderophalend, met als enige overblijvende en nahangende gedachte: “een zzp-er kun je helemaal niet met een werknemer vergelijken. Ook niet via of op basis van belastingen.” We worden een ‘verkeerde’ discussie ingetrokken. Toch moet hier wel op gereageerd worden, zo niet tegen geageerd worden, want dit schaadt het toch al wankele en onterechte imago van de zelfstandige. Graag hoor of lees ik hoeveel van de 800k zzp-ers en freelancers, gestart zijn vanwege ontslag. Want dat lijkt het voornaamste argument, dat – zo oogt het – er later bij verzonnen is door cie Dijkhuizen.

 26. Prachtig hoe Karen Romme het FD artikel messcherp heeft gefileerd, dus alleen maar complimenten. De volgende stap is naar mijn mening om ook daadwerkelijk iets te DOEN en dan nog het liefst met zoveel mogelijik mensen. Want als we met 800.000 ZZP’ers zijn kan het toch niet zo zijn dat dit ‘zomaar’ gebeurt. Helaas is er nog beperkt collectieve belangenbehartiging maar via deze site zou het toch moeten lukken hier een beetje beweging in te krijgen. http://www.petities24.com/de_zelfstandigenaftrek_moet_blijven
  Er zijn inmiddels al meer dan 4000 handtekeningen maar dit is nog lang niet genoeg.
  Tenslotte; het zou FD sieren als ze zichzelf nog eens kritisch onder de loep zouden nemen. Van een dagblad als dit had ook ik echt andrs verwacht.

 27. Keurige uiteenzetting waarom dit een van de meest domme maatregelen is die de overheid wil gaan inzetten in haar bezuinigingsdrift. Aangezien ik zelf ondernemer ben en dus de zelfstandigenaftrek krijg kan ik je vertellen dat bovenstaande vergelijking TOTAAL niet op gaat.

  Ten eerste krijg je alleen huursubsidie als je beneden de grens van 654 euro huurt. Aangezien mijn inkomsten boven de grens van 34.000 (bruto inkomsten) en nog wat zijn ontvang ik GEEN huursubsidie en mag ik niet sociaal huren. Maar mag ik ook niet kopen van de bank! Gevolg, veel te duur huren zonder huursubsidie. 900 euro per maand. Daar komt bij dat je nog waterschapsbelasting betaalt en gemeentelijke belastingen. Totaal dus 930 per maand.

  Daarnaast geen auto op de zaak of van de zaak. Zelf auto aanschaffen, onderhouden, afschrijving etc niks aftrek. Benzine, Kosten gem. 700 euro per maand.

  Daarnaast geen zorgtoeslag, wel werkgevers bijdrage, en belasting betalen. Kosten: circa 400 euro per maand. Daar komt bovenop nog de zorgverzekering van 140 euro per maand plus de niet vergoede kosten eigen risico als je daarvan gebruik maakt ook circa 40 euro per maand.

  Dan nog verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid, pensioen, en dergelijke. Kosten 500 euro per maand.

  Hou je gemiddeld per maand over, 350 euro voor boodschappen, kleding, leuke dingen, sparen etc.

  Dan hebben we het uiteindelijk nog niet eens gehad over het feit dat ondernemers meer risico lopen, minder gebruik maken van sociale voorzieningen en voor werkgelegenheid zorgen.

 28. De zelfstandigenaftrek en alle toeslagen afschaffen lijkt mij de beste oplossing. In ruil hiervoor de MKB-winstvrijstelling verhogen en/of de eerste schijf in box 1 verlagen. Dan zijn we ook van dat ellendige urencriterium af (1225 uur p.j.). Allemaal toch al moeilijk te controleren blijkbaar.
  Beter nog is het invoeren van de winstbox, die de ondernemersrisico’s compenseert. De ondernemers zorgen voor de toekomstige werkgelegenheid, veel ondernemers zijn ooit als ZZP-er begonnen.
  Met het zomaar afschaffen van de ondernemersvoordelen raak je ook de middenstand, die het nu al moeilijk heeft. Als de voorgenomen maatregelen zijn bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan laat ze dan deze groep beter controleren i.p.v. alle ondernemers te korten. Zo wordt de overheid steeds onbetrouwbaarder.

 29. De vergelijking slaat toch al nergens op.
  Die zou er op zijn minst vanuit moeten gaan dat een zzp-er en een medewerker ook evenveel moeten doen om aan die 20.000 EUR te komen. Dat is vanzelfsprekend niet het geval. Een andere enorme omissie in het verhaal is het risico op geen opdrachten, er mogen dan wel zzp-ers zijn die door hun oude baas in eerste instantie het hele jaar worden ingehuurd, maar die baas kan van vandaag op morgen van hen af. Daarom zullen zij moeten sparen voor dergelijke tijden, terwijl een werknemer een veel groter deel van het loon kan consumeren i.v.m. de vangnetten waar hij gebruik van mag maken.

  Verder : als je uitgaat van een gemiddeld ziekteverzuim in Nederland van 4,5%, dan zal de zzp-er dus al 4,5% langer moeten werken voor die 20.000 EUR dan de medewerker, we mogen de medewerker dus gerust 4,5% meer brutoloon aanrekenen. Bij 220 werkbare dagen per jaar is dat om en nabij 10 dagen.

  Ook vakanties krijgt die arme medewerker gewoon uitbetaald. Dus ook die 24 dagen vakantie, moet de zzp-er extra werken t.o.v. de medewerker, anders is de vergelijking niet eerlijk.

  Omdat het voorbeeld stelt dat twee vergelijkbare mensen hetzelfde verdienen in de verschillende situaties van zzp-schap en werknemerschap, mag je er van uit gaan dat de zzp-er 34 dagen extra moet werken om de ziekte en vakantie te compenseren van de medewerker.

  Dit natuurlijk naast de ‘vergeten’ kosten om je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, te zorgen voor pensioen etc. etc.

 30. Ik kan me nog herinneren dat voor zelfstandige ondernemers de kosten voor de werkplek in huis niet langer als bedrijfskosten gerekend mochten worden, met het argument van de toenmalige minister van financiën: “Dat is toch allemaal fraude”. Echte ondernemers wordt nu opnieuw een poot uitgerukt. Argumenten zijn niet valide, maar bestaan uit verdachtmaking van de getroffen groep.

  De domme BTW verhoging heeft per saldo een verlaging van de belastingopbrengst tot gevolg gehad. De koopkracht van in loondienst werkende burgers is er door gedaald. Maar de inkomens van kleine ondernemers zijn er extra door gedaald. Zij moesten vaak de BTW verhoging compenseren om nog iets te kunnen verkopen. En nu dit weer.

  In een economisch toch al moeilijke tijd voor kleine ondernemers zullen deze meer moeten terugvallen op inkomensondersteuning middels de toeslagen. Moeten we die dan ook maar afpakken? Ondernemers kunnen nu al geen aanspraak maken op vele voorzieningen. Kwijtschelding van gemeentelijke en waterschaps belastingen krijgen ze niet, met het briljante argument: Ondernemers zijn hiervan uitgesloten.

  Veel ondernemers zullen hun bedrijf moeten stoppen en bijstand aanvragen. Dan komen ze in aanmerking voor de voorzieningen die er voor de allerarmsten zijn en kunnen ze nog een klein deel van hun financiële reserve legaal behouden. Want dat kleine beetje geld zullen ze hard nodig hebben als ze straks in hun pensioengat vallen.

  De overheid bezuinigt ook dit keer niet. Wat hier feitelijk gebeurt, is verschuiving uit de nationale overheidsbegroting naar de lagere overheden en de burger. Alle “bezuinigingen” van de laatste jaren passen in dat plaatje. Telkens weer ongegronde beschuldigingen aan het adres van steeds weer een ander groepje uit de bevolking, gevolgd door lastenverzwaring voor die mensen.

  Wie niet getroffen wordt, is het er door de desinformatie vaak roerend mee eens: “Pak ze maar, die uitvreters, oplichters, fraudeurs en profiteurs!”
  Jammer dat de protesten tegen deze maatregelen ook veel te vaak het karakter hebben van: “Pak niet mij, maar die ander!”

  Laat je daarvoor niet gebruiken.
  Morgen ben je zelf aan de beurt.

 31. Vergeet niet dat ondernemers zich voor veel hogere premies moeten laten verzekeren voor het geval ze arbeidsongeschikt worden of voor het geval ze geen ondernemer kunnen blijven.
  Ik kon als eigenaar van een kaas-delicatessenwinkeltje die premie niet betalen en toen ik na 2jaar moest stoppen omdat ik e.e.a. niet winstgevend kon maken had ik niks. Nu ben ik aangewezen op de bijstand!

 32. Soms is het leerzaam om terug te kijken in de geschiedenis. De rijksbegroting in 1939 kwam uit op ƒ 926,7 miljoen, dus zo’n € 420 miljoen. Daar zijn nu 3 nullen bijgekomen. Vragen: hoe groot was de overheid toen? Hoe was de verdeling van de lasten? Bij wie kwamen de overheidsuitgaven terecht? Er waren toen nog geen computers. Een zegen?

  Ik ben het eens dat werknemers niet vergeleken mogen worden met ondernemers. Binnen de groep ondernemers zijn er grote verschillen. Het liefst ziet de overheid startende ondernemers doorstromen naar werkgevers die werkgelegenheid creëren. Het laatste is echter niet reëel, omdat diezelfde overheid allerlei regels opwerpt voor werkgevers en werknemers, waardoor het absoluut niet aantrekkelijk is om werkgever te worden! Dan liever een ZZP-er inhuren of samen te werken met een ZZP-er. Of hooguit een tijdelijk contract aan te bieden.

  In plaats van de regels te veranderen wordt er een besluit in het regeerakkoord opgenomen om de zelfstandigenaftrek dan maar af te schaffen. Alsof dat de problematiek oplost! En er wordt amper gekeken naar alternatieven. Het urencriterium voor toepassing van de zelfstandigenaftrek is mij al jaren een doorn in het oog, vooral als de zelfstandigenaftrek bij een boekenonderzoek van de afgelopen 5 jaar wordt afgepakt. Kom hiertegen in het geweer! Beter zou zijn het urencriterium te vervangen door een inkomenscriterium. Deze is er in 1984 geweest, dus haal die kamerstukken uit de mottenballen en herintroduceer dit criterium!

  Ook kan de MKB-winstvrijstelling afgetopt worden. Ondernemers die geen recht meer hebben op de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling (vanwege een te hoog inkomen) worden dan gestimuleerd de BV in te gaan. Dit levert nog werkgelegenheid op voor de notaris, accountant en belastingadviseur! Een win-win-win-situatie, toch?

  Dus volgens mij zijn er alternatieven, maar deze worden nauwelijks besproken?

 33. Wat is het probleem eigenlijk? Als zzp-‘er wil ik best gewoon de volle inkomstenbelasting betalen, tenminste zolang mijn inkomen onder de € 33.363 blijft. Dan betaal je maximaal 10,85% aan belasting over het deel van zo’n € 9.000 dat je straks niet meer kunt aftrekken, oftewel € 1000 jaarlijks, nou goed hoor.
  Maar het is dan wel logisch dat ik die 31,15% aan premies volksverzekeringen niet ga betalen, want daar deel ik als zzp’er niet in mee. Ik moet mijn eigen verzekeringen afsluiten en heb dat geld daarvoor dus zelf nodig. Een vreemd kabinet als je je die premies 2 x gaat laten betalen als zelfstandige!
  Bovendien wil ik een extra aanvulling op die premies volksverzekeringen van minimaal € 1000 jaarlijks, omdat deze verzekeringen voor zelfstandigen veel duurder zijn dan voor werknemers. OEPS! Dan zijn we als regering weer terug bij nul. Het schrappen van de zelfstandigenaftrek gaat dus echt helemaal nergens over!

  • Bedankt voor je reactie Astrid, maar ik vrees dat je twee dingen door elkaar haalt.

   We betalen als ondernemers naast loonbelasting via de inkomstenbelasting ook premies voor de volksverzekeringen zoals de AOW. En als we 67 zijn ontvangen we net zo veel AOW als onze leeftijdgenoten die nu in loondienst werken.

   We betalen geen premies voor de werknemersverzekeringen als WW en WIA en hebben daar dus ook geen recht op. Die verzekeringen lijken vooral veel duurder voor ons. Maar eigenlijk moet je het werkgeversdeel van die premies optellen bij het inkomen van werknemers. Wij moeten zelf beide delen betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze zomer veel (startende)ondernemers op televisie

Fact: Ondernemers doen niet aan excessieve salarissen