in , , ,

Kabinet bezuinigt 310 miljoen op ondernemersfaciliteiten

Foto: Pierre Spaninks, (c) 2013

De aangekondigde bezuiniging van 500 miljoen euro op de zelfstandigenaftrek is teruggebracht tot 300 miljoen. Op de startersaftrek wil het kabinet 8 miljoen besparen. Dat bleek op de derde dinsdag van september bij de presentatie van de Miljoenennota.

In de woorden van het kabinet blijkt de gevreesde bezuiniging op de zelfstandigenaftrek een “versobering” te heten. En die versobering wordt nu in het Belastingplan 2014 “verzacht” van 500 miljoen naar 300 miljoen euro. De maatregel gaat niet al in 2014 in, maar pas in 2015.

Behalve op de zelfstandigenaftrek bezuinigt het kabinet ook op de startersaftrek. Daar gaat 8 miljoen vanaf. In totaal worden de ondernemersfaciliteiten voor zelfstandigen nu vanaf 2015 gekort met 310 miljoen euro.

Te veel zzp’ers

Achtergrond van deze maatregelen is de gedachte van het kabinet dat ondernemers de afgelopen jaren fiscaal te veel zijn bevoordeeld. Er zou een te groot verschil zijn ontstaan tussen de belastingdruk voor ondernemers en die voor werknemers. Dat verschil zou moeten worden verkleind.

Bron van dit idee is de commissie Van Dijkhuizen, die eerder dit jaar het kabinet adviseerde over de herziening van het belastingstelsel. Met name de PvdA zag in dit advies een ondersteuning van haar idee dat dat er te veel mensen zzp’er zijn geworden alleen maar om minder belasting te hoeven te betalen en niet omdat ze echt wilden ondernemen. Daar moest een rem op, vond en vindt de kleinste regeringspartij.

Gebrek aan visie

De afgelopen weken is er vanuit de samenleving veel kritiek geweest op de plannen van het kabinet met de zelfstandigenaftrek. Niet alleen op de bedragen, maar ook op de beredenering daarvan. De reactie van VVD en PvdA was steeds dat er nog niets vast stond en dat de zzp’ers geduld moesten hebben tot Prinsjesdag.

De bedragen kennen we nu. Maar de suggestie dat het kabinet met een samenhangend verhaal zou komen is niet waargemaakt. Het ontbreekt in Den Haag nog steeds aan een onderbouwde visie op de rol van de zzp’er in economie en samenleving, en op de fiscale behandeling die daarbij past.

Alternatief voor zelfstandigenaftrek

Een voorstel voor een slimmere fiscale behandeling van zzp’ers is eerder op OndernemersFacts gedaan door Karen Romme. Onder de titel Pak zelfstandigen met laag inkomen niet harder dan zelfstandigen met hoog inkomen ontwikkelde zij een alternatief voor de zelfstandigenaftrek. Daarin zouden met name die ondernemers fiscaal worden beloond die doorgroeien en werkgelegenheid creëren.

Written by Pierre Spaninks

Pierre Spaninks is ZZP-expert. Hij doet onderzoek naar de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de rol van de zelfstandige professionals, en adviseert daarover.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pak zelfstandigen met laag inkomen niet harder dan zelfstandigen met hoog inkomen

E-commerce zal tot 2015 met 3 miljard groeien