in , ,

Panteia: Bijna 20% zzp’ers wil best werknemers

Na stapels halfbakken en gekleurde onderzoekjes verscheen vandaag weer eens een serieus rapport van dé zzp-onderzoekers. Panteia (voorheen EIM) – het bureau dat al decennia ondernemers/ zzp’ers ondervraagt voor diverse ministeries – presenteerde een rapport over de arbeidsmarktpositie van zzp’ers. Zij signaleerden onder andere dat de ambities van zzp’ers behoorlijk verschillen en dat bijna 20% best banen wil creëren, maar dat er een aantal zaken is dat hen daarvan weerhoudt.

Net als andere media heb ik voor onderstaand artikel een aantal resultaten uit het enorm brede onderzoek gekozen die mij opvielen en die ik wetenswaardig acht voor ondernemers en beleidsmakers. Om geen werk dubbel te doen ben ik zo vrij geweest een aantal tabellen uit het rapport hieronder te plakken.

Wil je ALLE resultaten en tabellen zien, blader dan vooral zelf even door het rapport.

Het zzp-panel van Panteia bestaat uit zzp’ers en ozp’ers

Met allerlei onderzoeken onder deelgroepjes van de ondernemersbevolking is het ten eerste handig te weten dat bij het zzp-panel van Panteia jaarlijks 3000 zelfstandigen uitvoerig telefonisch en via internet worden ondervraagd. Deze rapportage gaat over de meting uit het derde kwartaal van 2014.

Ten tweede is Panteia de enige partij die structureel onderscheid maakt tussen zelfstandig ondernemers die alleen hun eigen uren verkopen (zzp’ers) en zelfstandig ondernemers die alleen of samen met andere zelfstandigen producten maken en/of verkopen of die samen met anderen diensten verlenen (ozp’ers). Deze groepen samen noemen zij eenpersoonsbedrijven.

Ten derde telt Panteia – in tegenstelling tot onder andere het CBS – alleen zelfstandig ondernemers mee die minimaal 15 uur per week ondernemen. Er zit dus maar een deel van het totale aantal parttime ondernemers in deze cijfers. De groep voor wie het eigen bedrijf vooral een extra inkomstenbron of semi-hobby is (ongeveer 100.000 zelfstandigen in de CBS-cijfers), zitten er dus niet in.

33% van de zzp’ers is afhankelijk van 1 grote klant

De meest opvallende uitkomst is voor mij dat eenderde van de zzp’ers meer dan de helft van diens omzet haalt bij slechts 1 opdrachtgever. Daaruit zou je kunnen concluderen dat er wellicht meer (vrijwillige en onvrijwillige) schijnzelfstandigen zijn dan door belangenverenigingen wordt beweerd.

33 procent zzp'ers is vooral afhankelijk van 1 klant volgens zzp-panel van EIM Panteia

En 33% van de zzp’ers wil nu of in de toekomst best in loondienst

Het is ongetwijfeld niet dezelfde 33%,  maar dat 14% van de zzp’ers nu liever in loondienst zou werken betekent dat meer dan 100.000 zzp’ers dat min of meer onvrijwillig zijn. En voor de 19% die op termijn best weer in loondienst wil, is het zzp-schap blijkbaar ook niet heilig.

Maar 67% van de zzp’ers wil dus graag tot zijn of haar 67e ondernemer blijven.

12 procent zzp'ers zou nu liever in loondienst zijn en 19 procent op termijn volgens eerste meting 2014 zzp-panel van eim panteia in

18% van de zelfstandigen wil (best) werkgever worden

Hoewel zzp-belangenverenigingen communiceren dat eenpitters precies dat willen blijven, blijkt uit het onderzoek dat 8% denkt maar tijdelijk zelfstandig te zijn en dat 18% best een bedrijf met werknemers wil leiden.

Nadenken over regelingen die zelfstandigen stimuleren tot werkgeverschap en drempels op dat gebied wegnemen, zou dus tienduizenden nieuwe banen kunnen opleveren.

18 procent zzp'ers wil best werkgever worden volgens eerste meting onder het zzp-panel van Panteia in 2014

Zelfstandigen huren nu vooral andere bedrijven in bij te veel werk

Als eenpersoonsbedrijven opdrachten krijgen die zo groot zijn dat ze die niet alleen kunnen doen, kiest bijna de helft er voor andere bedrijven of zzp’ers in te huren. En ruim een kwart verwijst dan door naar een ander bedrijf of zzp’er.

Slechts 7% kiest voor tijdelijk werkgeverschap. Een begrijpelijke keuze daar tijdelijk werkgeverschap net zo veel gedoe oplevert als langdurig werkgeverschap.

zzp'ers huren vooral andere bedrijven in bij capacteitsproblemen voor zzp-panel panteia bij eerste meting 2014

Belangrijkste drempels voor werkgeverschap zijn geld en ziekterisico

De zelfstandigen is ook een lijstje met belemmeringen voor groei voorgelegd. Toen bleek dat zelfstandigen de huidige economie als belangrijkste belemmering voor groei zien.

belangrijkste drempels voor zzp'ers om door te groeien naar werkgeverschap volgens eerste meting 2014 zzp-panel van Panteia

Gelukkig hebben ze ook even gekeken wat de zelfstandigen die best werkgever willen worden als belangrijkste belemmeringen noemden.

drempels voor werkgeverschap volgens zzp-panel panteia in februari 2015

Wil je als overheid dat de zzp-populatie slinkt en het aantal omp’ers (ondernemers met personeel) stijgt en dat die een substantieel aantal banen gaan creëren?

Dan weet je nu waar je aan moet gaan werken…

4 Comments

Leave a Reply
 1. Er zit wel een heel voorbarige conclusie in het gegeven dat als ZZP meer mensen konden inhuren dat dit meer banen oplevert.

  Er is namelijk niet onderzocht hoe de banen waarover men spreekt, nu vervuld worden. Veel ZZP schuiven via hun netwerk opdrachten door aan elkaar. Dan is er geen sprake van samenwerking maar de functie wordt wel vervuld.

  Ook bestaat de mogelijkheid dat de baan uiteindelijk langs een andere weg vervuld wordt, bijvoorbeeld intern of via een intermediair.

  Toename van banen wordt niet gerealiseerd door allerlei voordeeltjes op welke manier dan ook [banenplannen], maar door verbetering van de economie. De rest is vooral luchtspiegeling. Zoals CPB wel vaker in haar rapporten heeft aangetoond.

  De conclusies in dit rapport dat de werkgelegenheid zou toenemen als de barrieres worden weggenomen zijn dan ook op drijfzand gebaseerd.

  • Hallo Hans, bedankt voor je reactie waarmee je me de kans geeft iets te verduidelijken.

   In het rapport heb ik nergens gelezen dat Panteia de conclusie heeft getrokken die volgens jou op drijfzand is gebaseerd.

   En mijn eigen conclusie gaat over het creëren van banen in loondienst.

   Het is overduidelijk dat kabinet en overheid niet willen dat er nog veel meer zzp’ers bij komen die elkaar af en toe inhuren of opdrachten toespelen. De overheid wil om meerdere redenen – waaronder uitholling van ons sociale stelsel – juist dat meer zelfstandigen toegroeien naar werkgeverschap en duurzame banen in loondienst creëren op allerlei niveaus. Er zijn er blijkbaar een kleine 150.000 zelfstandigen die dat wel zouden willen, maar momenteel drempels ervaren.

   Drempels die inderdaad niet zijn op te lossen met banenplannen die meer werk voor ambtenaren creëren dan in bedrijven, maar wellicht wel met de Ziektewet aanpassen en stimuleren dat (jonge) mensen opleidingen gaan volgen waar ondernemers behoefte aan hebben.

   • Beste karen,
    {Nadenken over regelingen die zelfstandigen stimuleren tot werkgeverschap en drempels op dat gebied wegnemen, zou dus tienduizenden nieuwe banen kunnen opleveren.}
    Dit komt uit je stuk. En dat is macro economisch drijfzand.

    Hoe een zelfstandigen hun juridische status inrichten [zelfstandig of werkgeverschap] zegt niets over de groei van werkgelegenheid. Ook vereenvoudigen van regelingen leidt niet tot meer banen, hooguit tot meer marge.

    Werkgelegenheid werkelijk verbeteren lukt alleen bij structurele economische groei. Vandaar dat ook banenplannen een luchtkasteel zijn. Dat is op zich loffelijk en heeft mijn steun, maar men spant momenteel het paard achter de wagen. Er zijn teveel vormen van schijnzelfstandigheid. Dat los je niet op door regelingen zoals vermeld te vereenvoudigen, maar de voorwaarden van zelfstandigheid aan te scherpen.

    Dus urencriterium, bedrijfsrisico debiteurenrisico etc, zou zwaarder moeten gaan wegen. Daarmee haal je de grote groep die voor slechts enkele uren wat zelfstandigheid erbij doet, er tussen uit. Daarmee wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd op de ZZP aftrek.

    Ook de schijnzelfstandigheid in sectoren zoals in de bouw door scherpe en betere controles. vergelijk op dat punt de sociale dienst controle met de werkgeverscontrole. Scheefgroei waardoor malafide bureaus vrijspel hebben. Dus niet minder regels maar de regelgeving aanscherpen en beter toezicht.

    dan krijg je een opschoning en een beter functionerende ZZP markt en beperk je de overvloed. IN dat kader is het ook handig dat UWV zijn actieve bemiddeling op dit punt staakt.

    Het doel van de overheid is vooral zorgen dat de sociale kosten door een grotere groep betaald worden.

    • Dag Hans,

     Wat mij betreft haal je wat dingen bij en door elkaar die ik juist niet allemaal bespreek in dit artikel omdat het dan veel te lang zou worden.

     Volgens mij zijn wij het op veel meer fronten eens dan jij denkt, maar mijn slotopmerking gaat slechts over het creëren van banen in loondienst. Dat er voor het daadwerkelijk creëren van werkgelegenheid economische groei (of verplaatsing van arbeid door machines naar menselijke arbeid) nodig is, ben ik uiteraard ook met je eens. Maar daar ging mijn opmerking niet over. En het ging ook niet over het tegengaan/ terugbrengen van schijnzelfstandigheid. Want daar zijn uiteraard hele andere maatregelen voor nodig.

     Er is een onderdeel van je reactie die inhoudelijk niet klopt. Dat is dat je het hebt over de ‘zzp aftrek’. Die bestaat namelijk niet. Er bestaat een zelfstandigenaftrek voor fiscale ondernemers. Daar mogen zelfstandigen met een eenmanszaak, vof of maatschap die wél personeel in dienst hebben ook gebruik van maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het WC Eendje van … Centraal Beheer

Symbid lanceert financieringsplatform voor ondernemers