Door de groei van het aantal zelfstandig ondernemers zijn wij als doelgroep de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor de Nederlandse maatschappij, economie, politici, overheden en adverteerders. En voor de media.

Bijna alle nieuwsberichten over ondernemers in Nederland worden echter geschreven door journalisten in loondienst die door alle bezuinigingen in de media steeds vaker generalisten moeten zijn, in plaats van echte specialisten op de vakgebieden waar ze over schrijven.

De meeste redacteuren die zich bezighouden met ondernemerschap vinden interviews met snelgroeiende en succesvolle ondernemers leukere onderwerpen dan nieuwe wetgeving, saaie (nieuws)feiten brengen, onderzoeken zelf uitpluizen, cijfers vergelijken en ander geneuzel over ondernemers en ondernemerschap doornemen en beschrijven. Daarnaast moeten de traditionele media door de verschuiving naar online (en de daarbijbehorende veranderingen in inkomstenbronnen) wekelijks en dagelijks zo veel mogelijk berichten zo snel mogelijk brengen.

Tel daarbij op dat journalisten eigenlijk geacht worden hun mening/opinie niet te delen, dan is het begrijpelijk dat steeds vaker gekleurde berichten van partijen met (commerciële) belangen voor waarheid worden aangenomen en gepubliceerd.

Met als gevolg dat er in Nederland bij de bevolking, beleidsmakers, politici – en zelfs bij ondernemers zelf – een beeld is gaan heersen over ondernemers met en zonder werknemers, dat absoluut niet aansluit bij de werkelijkheid.

En dus ambieer ik…

Als mijn agenda, andere ondernemersplannen en hoofd me daar de tijd voor geven hier af en toe te bloggen op een manier die niet achter de traditionele media, persberichten en belangenclubs aanloopt. Maar die probeert ondernemers – en iedereen die beroepsmatig kennis moet hebben over ondernemers en ondernemerschap – beter, completer en kritisch te informeren.

Het is niet mijn doel zo veel mogelijk berichten te publiceren, maar ondernemersnieuws en -feiten met een ondernemersbril te filteren, nuanceren en becommentariëren. Bewust niet objectief dus, maar wel deskundig.

Karen Romme