in , , , ,

Zelfstandigen moeten bloeden voor eenvoudiger belastingstelsel

Staatssecretaris Weekers van Financiën ontving gisterenavond het eindrapport van de commissie Van Dijkhuizen. Het advies van de commissie klinkt aantrekkelijk. Lagere belastingtarieven, een lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen. Maar het voorstel van de commissie Van Dijkhuizen om het belastingstelsel te vereenvoudigen, zal vooral kleine zelfstandige ondernemers hard treffen.

 

Van Dijkhuizen had begin 2012 opdracht gekregen van staatssecretaris Weekers van Financiën om scenario’s te verkennen voor een “eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland”.

Van vier naar twee belastingschijven

In zijn gisteren verschenen advies stelt Van Dijkhuizen voor om terug te gaan van vier naar twee belastingschijven, van respectievelijk 37% en 49%. Over het inkomen tot 62.500 euro wordt dan 37% betaald. Het aantal belastingplichtigen dat onder de eerste schijf valt, verdubbelt naar 12 miljoen. Dit wordt gefinancierd door een flink aantal aftrekposten af te schaffen. Met deze maatregelen is ruim 12 miljard euro gemoeid in 2017, en dat loopt op tot 24 miljard structureel.

Het CPB heeft de plannen van de commissie doorgerekend en is daar gematigd positief over. De hervormingen zouden op termijn ruim 140.000 nieuwe banen opleveren en de gemiddelde inkomenseffecten zouden beperkt blijven.

Ondernemersfaciliteiten onder vuur 

Een aantal ideeën van de commissie Van Dijkhuizen was eind vorig jaar al uitgelekt. Met name het schrappen van aftrekposten en andere fiscale faciliteiten voor zzp’ers en andere ondernemers leidde toen tot veel commotie. Het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) waarschuwde dat Van Dijkhuizen de rekening van zijn belastinghervorming eenzijdig bij zelfstandigen zou neerleggen.

Het lijkt er nu op dat de belangenorganisatie van zelfstandigen gelijk krijgt. Ook in het definitieve advies van Van Dijkhuizen liggen de ondernemersfaciliteiten zwaar onder vuur.

Zelfstandigenaftrek verdwijnt

De zelfstandigenaftrek en de startersaftrek worden afgebouwd en verdwijnen over acht jaar helemaal. Het tarief waartegen de opbouw van de Fiscale Ouderdagsreserve mag worden afgetrokken wordt verlaagd. Wie geen lijfrente koopt van zijn FOR krijgt een boete. De stakingsaftrek bij het stoppen van de onderneming verdwijnt. De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk vervalt. Demeewerkaftrek voor partners verdwijnt. De scholingsaftrek gaat in de prullenbak.

Werknemers gaan erop vooruit

De maatregelen die Van Dijkhuizen voorstelt zullen vooral de kleinere zelfstandige ondernemers hard treffen. Concrete maatregelen om deze groep daarvoor te compenseren, ontbreken. Als de gemiddelde inkomenseffecten van de belastingvereenvoudiging meevallen, zoals het CPB suggereert, dan is dat omdat werknemers en niet-actieven er flink op vooruitgaan. Die betaalden volgens Van Dijkhuizen tot nu toe te veel belasting, en zelfstandigen te weinig.

Formeel is het voorstel van de commissie Van Dijkhuizen maar een advies. Maar gezien de enthousiaste reacties van PvdA en VVD tijdens de formatie, valt te verwachten dat het kabinet er wel oren naar zal hebben.

Dit artikel verscheen eerder op De Nieuwe Pers

One Comment

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Overgrote meerderheid ondernemers is dat uit vrije wil

Ondernemers zijn in 20 jaar gemiddeld 29% minder gaan verdienen