in , ,

Ondernemers zijn in 20 jaar gemiddeld 29% minder gaan verdienen

Het inkomen van zelfstandige ondernemers is tussen 1990 en 2009 met gemiddeld 29% afgenomen. Dat blijkt uit de Monitor Inkomens Ondernemers 2012 die EIM vandaag publiceert. Precies één dag nadat de commissie Van Dijkhuizen zijn belastingadviezen presenteerde. Plannen die ondernemers met lage en middeninkomens onevenredig hard gaan raken. 

 

Sinds enkele jaren presenteert EIM de Monitor Inkomens Ondernemers. Het doel van deze monitor is om op systematische wijze cijfermatige ontwikkelingen omtrent de inkomenspositie van ondernemers in kaart te brengen.

Situatie van voor de ‘crisisjaren 2010-2012’

De belangrijkste bron van gegevens is het Inkomenspanelonderzoek van het CBS. Minpunt aan deze werkwijze is dat het CBS met het vergaren van cijfers – ook in het digitale tijdperk – zo traag is dat de meest recente cijfers ruim drie jaar oud zijn. In dit geval drie crisisjaren. Dat kan niet anders dan betekenen dat de komende jaren uit de monitor zal gaan blijken dat de ondernemersinkomens nog meer zijn gedaald. Maar goed, omdat de langjarige trend voor de crisis al dramatisch is, doen we het voorlopig maar met deze cijfers.

Aantal zelfstandigen met laag inkomen toegenomen 

Volgens de CBS-cijfers is niet alleen het gemiddeld ondernemersinkomen gedaald, maar had 12% van de huishoudens met zelfstandigen in 2009 een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Terwijl dat voor alle huishoudens ‘slechts’ 8% was. Het percentage huishoudens met zelfstandigen met een laag inkomen nam de laatste jaren toe, terwijl dat percentage in eerdere jaren stabiel bleef. In 2009 werden de gevolgen van de financiële crisis pas echt goed zichtbaar en daalde het gemiddelde besteedbare inkomen van de zelfstandige ondernemers.

Het enige lichtpuntje dat EIM noemt is dat van startende ondernemers de gemiddelde inkomens slechts met 11% zijn gedaald. De verklaring die het EIM daarvoor geeft is dat het aandeel parttime starters is gestegen tot bijna een op drie. Waarvan de meeste een behoorlijke component looninkomen in hun besteedbare inkomen hebben – die ongetwijfeld is meegestegen met cao-verhogingen en inflatiecorrecties.

Adviezen commissie Van Dijkhuizen

Erg bijzonder is dat deze monitor wordt gepresenteerd op de dag dat de media vol staan met de adviezen uit het gisteren gepresenteerde rapport van de commissie Van Dijkhuizen om het belastingstelsel verder te vereenvoudigen. Adviezen die – als de overheid zo onverstandig is die een-op-een over te nemen – ervoor zullen gaan zorgen dat de besteedbare inkomens van ondernemers de komende jaren nog verder zullen dalen.

Het lijkt erop dat de maatregelen die Van Dijkuizen voorstelt geen ander resultaat kunnen gaan hebben dan dat het percentage ondernemers dat onder de armoedegrens moet gaan leven dramatisch zal stijgen en dat de samenleving flink meer geld kwijt zal zijn aan faillissementen, schuldsaneringen en bijstandsuitkeringen. Het hoge aantal ondernemers in Nederland, waar de overheid zo trots op is, zal fiks dalen. Met alle gevolgen van dien voor de zo gewenste ‘innovatiekracht’ en banencreatie in Nederland.

Want als ondernemers steeds minder verdienen en steeds meer belasting moeten betalen, wordt werken in loondienst steeds aantrekkelijker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zelfstandigen moeten bloeden voor eenvoudiger belastingstelsel

Wat nou, “tarieven zzp’ers stijgen fors” ?!?