in , ,

CBS: het aantal faillissementen blijft dalen

Vandaag publiceerde het CBS de faillissementscijfers over januari 2015 exclusief de eenmanszaken (vof, maatschappen en cv’s). Wat bleek? Het aantal in januari uitgesproken faillissementen past de dalende trend die na de enorme piek in 2013 is ingezet. En wederom werden de hoogste aantallen faillissementen uitgesproken in de handel, in de (financiële en andere zakelijke) dienstverlening en in de bouw.

CBS minder bedrijven failliet verklaard in januari 2015Risicovolle sectoren en hogere faillissementscijfers

Volgens het CBS behoren de horeca, handel, en bouw tot de bedrijfstakken met procentueel de meeste faillissementen. Dat stemt overeen met de ‘overlevingskansen’ voor starters in de diverse sectoren die de Kamer van Koophandel in januari publiceerden.

CBS aantal faillissementen naar bedrijfstak in januari 2015 van bedrijven en instellingen exclusief eenmanszaken, vof's, maatschappen en cv's

Naast de landbouw is de detailhandel de enige branche waarin het aantal BV’s de afgelopen 7 jaar afnam. Als je bovenstaande tabel combineert met onderstaand CBS-overzicht over de aantallen bedrijven in 2007 en 2014 verdeeld over de diverse rechtsvormen, bevestigt dat het beeld dat met name in de detailhandel meer grotere winkels en winkelketens (BV’s) verdwijnen dan er bij komen. En dat vooral het aantal kleinere (web)winkels toeneemt.

CBS tabel verandering in bedrijven in nederland naar rechtsvorm tussen 1 januari 2007 en 1 janauri 2014

Klik op het plaatje voor een vergroting

Er zijn verhoudingsgewijs steeds minder ‘bedrijven en instellingen’

Het CBS deelt al jaren de faillissementscijfers van ‘bedrijven en instellingen’ alsof dat alle faillissementen zijn. Maar als je de cijfers over 2014 bekijkt die de KvK eerder dit jaar publiceerde en de getallen in bovenstaande tabel bij elkaar optelt, blijft het aantal eenmanszaken (van ondernemers zonder personeel) groeien en het aantal actieve bedrijven met werknemers (en andere rechtsvormen) dalen.

Na een stevige groei van het aantal eenpersoonsbedrijven ten koste van de grotere bedrijven bestond in 2007 al 70% procent van alle bedrijven uit bedrijven zonder rechtsvorm (eenmanszaak, vof, maatschap of commanditaire vennootschap). Namelijk 696.335 van de in totaal 987.365 bedrijven volgens het CBS.

Na de explosieve groei van het aantal zelfstandigen sinds 2007 was dat aandeel in 2014 gegroeid tot 75%. Namelijk 1.072.325 van de in totaal 1.428.005 bedrijven. Om een goed inzicht in de ontwikkeling van de faillissementscijfers te hebben, is het dus verstandig de cijfers van bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid daar ook bij te betrekken. Want hoewel de indruk wordt gewekt, is het echt niet zo dat alleen de bedrijven in de nu gepubliceerde cijfers meer mensen van een baan voorzien dan alleen de ondernemer zelf.

Een paar weken geleden schreef ik overigens al dat ik betwijfel of de daling van het aantal faillissementen een teken van herstel van de economie is of het logische gevolg van een aantal ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

UWV informeert WW’ers die willen ondernemen voortaan digitaal

Het WC Eendje van … Centraal Beheer