in , ,

Startersbeurs voor jongeren kan ook opstap naar werkgeverschap zijn

Startersbeurs Nederland biedt jongeren kans op werkervaring in de strijd tegen jeugdwerkloosheid en leert zelfstandigen Werkgeverschap

Het aantal initiatieven om de bijna 150.000 jongeren die zonder werk langs de kant staan aan werk(ervaring) te helpen groeit gestaag. Vandaag meldde ‘Ambassadeur Jeugdwerkloosheid‘ Mirjam Sterk op Radio 3 dat uitzendbureau Randstad de komende vijf weken gaat proberen 10.000 jongeren aan werk te helpen. Die uitzender gaat onder andere met bussen jongeren langs werkgevers rijden. Daarbij stoppen ze uiteraard niet bij de ruim 700.000 solo-ondernemers, want die zijn (nog) geen werkgever. Gelukkig doen steeds meer gemeenten mee met de Startersbeurs. Die biedt zelfstandigen een prachtkans jongeren aan werkervaring te helpen en tegelijkertijd zelf de eerste schreden op het werkgeverspad te zetten.

De strijd tegen de jeugdwerkloosheid

De Tilburgse Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen opperde vorig jaar afgestudeerden die geen werk kunnen vinden een ‘werkbeurs’ te geven. Hij werkte het plan verder uit en vond een aantal partijen bereid mee te doen.

Nadat het plan eerder dit jaar van start ging in de regio Tilburg, volgden de afgelopen maanden de steden Den Bosch, Rotterdam, Lelystad en de zes Drechtsteden. Deze maand ging het project van start in de regio Nijmegen en vanaf 1 september doet ook de regio Eindhoven-Helmond mee. Daarmee kunnen jongeren uit (vooralsnog) 50 gemeenten werkervaring opdoen bij bedrijven en organisaties in die gemeenten én in de omgeving daarvan.

Gezien het feit dat de Startersbeurs op een Europese top over jeugdwerkeloosheid werd gepresenteerd als Best Practice en het Ministerie van Sociale Zaken het project deels financiert, zullen er ongetwijfeld snel meer gemeenten volgen.

Banenplannen zorgen voor verdringing bij werkgevers

In NRC Startersbeurs bederft arbeidsmarkt en helpt helemaal niet in strijd tegen keugdwerkloosheidNiet iedereen is even enthousiast over banenplannen als de Startersbeurs. Mede-blogger Pierre Spaninks informeerde me dat een pas afgestudeerde academicus gisteren in NRC klaagde over de gevolgen van de Startersbeurs. (het artikel staat helaas niet online)

Nou heb ik wat moeite met een klaagzang over een te lage vergoeding van een jongere die ervoor kiest om in de duurste stad van Nederland te wonen en twee studies heeft gekozen waarvan bekend is dat er veel meer mensen zijn die deze volgen dan dat er banen zijn voor afgestudeerden. Maar hij heeft wel een punt. In de huidige economie zullen veel werkgevers waar mogelijk kiezen voor gesubsidieerde werknemers. Met als ongewenst gevolg nog minder ‘normale’ vacatures dan er nu al zijn.

De meeste nieuwe banen worden gecreëerd door kleine bedrijven

De meeste projecten als de Startersbeurs zijn gericht op organisaties met werknemers. Terwijl de meeste echt nieuwe banen worden gecreëerd door kleine en jonge bedrijven.

De grootste stap op werkgeversgebied is ongetwijfeld het aannemen van de allereerste werknemer. Werkgever worden is voor ondernemers vaak een (te?) grote stap die steeds minder wordt gezet.

Niet alleen kost het veel tijd uit te zoeken aan welke regels moet worden voldaan en wat de voetangels en klemmen zijn van het ontslagrecht. Ook is het erg moeilijk vooraf te beoordelen of de kosten opwegen tegen de opbrengsten en weet je niet of je in staat bent ‘jouw’ werk te delegeren en iemand te begeleiden.

Klein bedrijf uitermate geschikt als moderne werkervaringsplaats

Waar vooral het HBO om onbegrijpelijke redenen geen stageplaatsen bij kleine ondernemers meer accepteert, stelt de Startersbeurs als enige eis aan een leerwerkbedrijf dat het is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bereid is een begeleider voor ongeveer 6 uur per week te organiseren. Dat laatste is voor een zelfstandige natuurlijk geen probleem. Daarnaast kunnen jongeren juist in kleine bedrijven breed ervaring opdoen en daarmee wellicht beter ontdekken welk werk ze leuk vinden.

De Startersbeurs biedt alle zelfstandigen die te veel werk hebben voor één persoon, de mogelijkheid zonder veel gedoe en grote risico’s te proeven aan het werkgeverschap. Dat kan ook modern werkgeverschap kan zijn waarbij de jongere – net als werknemers in steeds meer grotere bedrijven – ervaring opdoet met het nieuwe, plaats onafhankelijke, werken en deels vanuit huis werkt.

Zo werkt de Startersbeurs voor (aspirant)werkgevers

De Startersbeurs werkt eenvoudig. Een jongere die een bedrijf/zelfstandige bereid vindt hem of haar gedurende maximaal zes maanden voor 32 uur per week een werkplek te geven en te begeleiden, ontvangt daarvoor een vergoeding van €500 netto per maand.

Het bedrijf dat bereid is dat te doen ontvangt van de gemeente een beurs van €550 per maand om dat te financieren. De papierwinkel wordt grotendeels geregeld door de projectorganisatie en alles is zo geregeld dat de ondernemer officieel geen werkgever – met alle gedoe van dien – wordt.

De enige echte kosten voor ondernemers zijn €35 per maand voor payrolling indien de ondernemer zelf geen loonadministratie kan of wil (laten) voeren. Daarnaast dient €100 netto per ‘gewerkte’ maand te worden gespaard waarmee de jongere (iemand die bij aanvang van de beurs jonger is dan 27 jaar)  na afloop een of meer cursussen of opleidingen kan doen of certificaten kan halen. Daarmee kan de jongere nóg beter gekwalificeerd verder op de arbeidsmarkt.

Of als werknemer aan de slag bij het bedrijf waar hij of zij inmiddels ervaring heeft opgedaan.

De Startersbeurs werkt voor jongeren én voor ondernemers

Om jongeren te matchen met bedrijven, is het mogelijk ‘vacatures’ te plaatsen op Startersbeurs.nu. Wil je als ondernemer dat geschikte kandidaten jouw vacature vinden, dan is het uiteraard verstandig deze zelf ook te verspreiden op (online) plekken waar die jongeren komen.

Dat met behulp van moderne (sociale) media een jongere vinden die bij je bedrijf past én dat het regelwerk rondom de Startersbeurs razendsnel rond kan zijn, heb ik zelf ervaren.

De opzet van dit artikel is gemaakt door een jongere die via de Startersbeurs sinds 1 augustus werkervaring op doet bij mijn eigen bedrijf. Nadat ik begin juli een werkervaringsplaats voor een ‘redacteur online media’ op Startersbeurs.nu plaatste.

Tot slot een suggestie voor de ambassadeur

Misschien dat mevrouw Sterk zich er sterk voor kan maken dat de overheid regelingen als de Startersbeurs bekender gaat maken bij het alsmaar groeiende leger zelfstandigen.

Dat lijkt mij de beste manier om te zorgen dat er zo veel mogelijk echt ‘nieuwe’ banen voor jongeren worden gecreëerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Petitie tegen afschaffen zelfstandigenaftrek

Portretfoto Twitter Hans Biesheuvel MKB Nederland Ondernemend Nederland ONL

Oud-voorzitter MKB Nederland begint concurrent