in , ,

Bemiddelingsbureaus zorgen beter voor zichzelf dan voor zzp’ers

Met de groei van het aantal zelfstandig ondernemers is ook het aantal bemiddelingsbureaus gegroeid. Na allerlei berichten over het gebrek aan toegevoegde waarde, ‘wurg’contracten en grote strijkstokken van een aantal van hen, besloot ZZP Nederland een onderzoek(je) te doen. De uitkomst daarvan is dat behoorlijk wat zzp’ers voor hun inkomen afhankelijk zijn van bemiddelaars. Maar dat die zzp’ers niet erg positief en gelukkig zijn met deze – vaak door hun echte klanten gedwongen – winkelnering. Hieronder de meest opvallende uitkomsten.

Helft zzp’ers werkt veel via bemiddelingsbureaus

ZZP Nederland is de grootste ‘vereniging’ van zzp’ers in Nederland. En de enige die niet aan een Haagse belangenbehartiger als FNV of MKB Nederland is gelieerd. Zij ondervroegen 2064 zelfstandigen. In combinatie met het feit dat ze de antwoorden integraal online delen, is dat voor mij genoeg om dit als een van de meer serieuze onderzoeken onder zzp’ers te bestempelen.

Van de ondervraagde zelfstandigen werkt bijna de helft (groten)deels via bemiddelaars. En van zelfstandigen in de ‘advies’, ICT en zorgsector krijgt zelfs 50% tot 70% bijna alleen opdrachten via bemiddelaars. De meeste resultaten uit het onderzoek zijn dus op basis van ruim 1000 respondenten.

onderzoek zzp nederland helft zzp'ers weerkt vooal via bemiddelingsbureaus

Opdrachtgevers willen niet zelf inhuren

De via bemiddeling werkende zzp’ers maken vooral gebruik van bemiddelaars waar hun opdrachtgevers een voorkeur voor hebben. Of dat tekenend is voor het type zelfstandig ondernemers dat lid is van een belangenbehartiger (als ZZP Nederland) is niet bekend, maar zou kunnen. Sowieso tekenend is dat door de keuze van opdrachtgevers om alleen mensen in te huren via een beperkt aantal bemiddelaars, deze een behoorlijke machtspositie blijken te hebben ontwikkeld ten opzichte van zzp’ers.

Maar zzp’ers willen liever rechtstreeks werken

Van de zzp’ers die via bureaus werken gaf minder dan 20% aan dat prima te vinden. De andere 80% wil liever minder of helemaal geen opdrachten meer via bemiddelaars. Over een ongewenste situatie gesproken.

zzp nederland onderzoek slechts 18 procent werkt graag via bemiddelingsbureaus

Dat veel zzp’ers liever rechtstreeks willen werken, heeft ongetwijfeld te maken met de contracten die bemiddelaars hen dwingen te tekenen. En met de marges die bureaus op het tarief van de zelfstandigen zetten.

Bemiddelaars strijken flinke bedragen per uur op

Vooral de marges van bemiddelaars leiden tot ontevredenheid. Nou ja, bij de 75% van de zelfstandigen die weten hoeveel de bemiddelaar op hun tarief zet dan. Want bij meer dan de helft van die zelfstandigen zet het – vaak verplichte – bureau meer dan €10 op de uurprijs.

Da’s meer dan een groot aantal schijnzelfstandigen in zorg en pakjesvervoer überhaupt per uur bruto verdient. En die mensen moeten daar heel hard voor werken.

onderzoek zzp nederland groot deel bemiddelaars rekent meer dan 10 euro per zzp uur

Veel zelfstandigen begrijpen niet waarom deze marges zo hoog zijn. En meer dan 50% van de via bureaus werkende zzp’ers vinden deze marges dan ook (veel) te hoog.

Dat een kwart van de zzp’ers niet weet wat een bureau kost is veel. Maar dat slechts 27% van die zzp’ers weet dat hun opdrachtgever op de hoogte is van de marge van het bureau is ronduit wonderlijk.

Helft bemiddelden moet concurrentiebeding tekenen

Bemiddelingsbureaus vinden een flinke marge op een eerste opdracht blijkbaar niet voldoende. Want meer dan 55% van de via bureaus werkende zzp’ers heeft een concurrentiebeding. In meer dan 15% van de gevallen zelfs voor alle klanten van de bemiddelaar. En in meer dan 40% van de gevallen duurt dat concurrentiebeding minimaal een JAAR na einde van de opdracht.

Onderzoek zzp nederland veel bemiddelingsbureaus verplichten zzpers een concurrentiebeding te tekenen

In een tijd waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen veel aandacht krijgt zou je verwachten dat opdrachtgevers ook bij de inhuur van mensen goed ‘werkgeverschap’ belangrijk vinden. Maar blijkbaar boeit het hen niet om de zaken ook goed te regelen voor mensen die hun organisatie van de door hen gewenste flexibele schil voorzien.

Helaas geeft overheid zelf niet goede voorbeeld

Dat ZZP Nederland in het opmerkingenveld van het onderzoek vooral negatieve berichten over (semi-) overheden ontving, maakt duidelijk dat de overheid het zelf op dit gebied het ronduit slecht doet.

Ik denk zomaar dat het de moeite loont eens uit te rekenen wat het onze staatskas oplevert als de overheid een deel van het geld voor banenplannen gebruikt om alle overheidsinstanties iemand in vaste dienst te doneren die de rechtstreekse inhuur van zzp’ers regelt. Vast en zeker meer dan andere tijdelijke banen creëren.

11 Comments

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwe wet kredietunies maakt geld lenen makkelijker voor deel ondernemers

Ook helft zelfstandigen met personeel heeft geen AOV