in , ,

BTW-nummer op website niet verplicht

btw-nummer op website ondernemer niet verplicht volgens belastingdienstOndernemers die zaken doen via internet mogen zelf kiezen hoe zij daar hun btw-nummer kenbaar maken. Van een strakke verplichting om het altijd op de website te vermelden is geen sprake. Dat ondernemers deze vrijheid hebben, blijkt uit een officiële mededeling die de Belastingdienst deze week op haar website heeft geplaatst. Eerder deze zomer ontstond er verwarring over de uitleg van de regels die op dit gebied gelden.

 

Op EU-niveau bestaan richtlijnen voor ondernemersactiviteiten. Ook voor activiteiten via internet, zoals bij webshops. Van belang is met name richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, de zogenaamde Dienstenrichtlijn. Deze richtlijn is vertaald naar de Nederlandse wetgeving in artikel 6:230a t/m 6:230c van het Burgerlijk Wetboek.

Opties

Uit de Dienstenrichtlijn vloeit voor ondernemers de verplichting voort om hun btw-nummer gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk te maken voor iedereen die hun diensten afneemt. Volgens de richtlijn heeft de ondernemer daarbij de keuze tussen een aantal opties:

  • het telkens actief verstrekken van informatie over het btw-nummer aan de (potentiële) klant
  • het btw-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of waar het contract wordt gesloten
  • het btw-nummer gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres
  • het btw-nummer opnemen in het informatiedocument dat door de ondernemer aan de afnemer wordt verstrekt en waar zijn diensten worden beschreven

De Belastingdienst onderstreept dat het aan de ondernemer zelf is om binnen de eigen digitale bedrijfsomgeving en de daarbij gekozen uitgangspunten uitvoering te geven aan deze verplichting: Er is dus sprake van beleidsvrijheid voor de ondernemer om aan de verplichting vorm te geven en geen strakke verplichting dat een btw-nummer altijd op een website moet zijn vermeld.

Discussie

Met deze publicatie heeft de Belastingdienst de broodnodige duidelijkheid geschapen in een discussie die eerder deze zomer ontstond naar aanleiding van een tweet van @BDZakelijk (het account van de Belastingdienst voor ondernemers). Die schreef op 20 augustus dat ondernemers altijd hun btw-nummer moesten vermelden op hun internetsite. Dat riep de vraag op wat de Belastingdienst precies verstond onder een internetsite. 

Tweet belastingdienst verplicht btw nummer website ondernemers

 Je weet het maar nooit met de overheid, als het over internet gaat. Een internetsite, viel daar bijvoorbeeld ook een Facebook-pagina onder, een Twitter-account of misschien zelfs iedere tweet? Voor de privacy van ondernemers zou dat verstrekkende gevolgen hebben. Bij zelfstandigen zonder personeel wordt het btw-nummer namelijk gevormd uit het hoogst persoonlijke burgerservicenummer en de korte generieke toevoeging B01.

De Belastingdienst kwam er zelf niet goed uit en verwees naar de Autoriteit Consument & Markt. Die dacht eerst daar niet over te gaan, maar liet op 23 augustus eveneens via twitter weten dat de verplichting inderdaad gold voor alle commerciële uitingen via internet, dus inclusief de sociale media. Dat was nogal wat.

conversatie belastingdienst autoriteit consument en markt  twitter

Tegenstrijdigheid

Vervolgens bleek echter dat een dag eerder minister Plasterk van Binnenlandse Zaken een brief aan de Tweede Kamer had gestuurd, uitgerekend over de verwerking van het burgerservicenummer in het btw-nummer van zzp’ers. Onder verwijzing naar overleg met zijn ambtsgenoot van Financiën (de baas van de Belastingdienst) perkte Plasterk juist de verplichting tot het vermelden van het btw-nummer in tot facturen aan andere ondernemers.

Verplichte vermelding op internetsites sloot hij nadrukkelijk uit, juist vanwege het privacy-aspect.

De berg heeft een muis gebaard

Geconfronteerd met die tegenstrijdigheid trok de Belastingdienst zich eind augustus terug uit de discussie op Twitter om een en ander nog eens goed uit te zoeken.

Dat is inmiddels dus gebeurd, met als resultaat een zeer beperkte verplichting tot het vermelden van btw-nummers en nogal wat vrijheid voor de ondernemer in de manier waarop. In zekere zin heeft de berg een muis gebaard, maar ondernemers weten nu wel weer waar ze aan toe zijn. Business to business moet je zorgen dat je relaties je btw-nummer kunnen vinden, of je nou zaken doet in een winkel of op het web.

Niet meer en niet minder.

btw-nummer vermelden op uw website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One Comment

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

E-commerce zal tot 2015 met 3 miljard groeien

Betere overlevingskansen voor startende ondernemers?