in ,

Duurzame investeringen flink gestegen in 2011

Nederlandse bedrijven hebben in 2011 voor bijna 1,5 miljard euro in duurzame energie en energiebesparing geïnvesteerd, 45% meer dan in 2010. Deze investeringen leverden gezamenlijk een energiebesparing en CO2-reductie op die gelijk staat aan het gebruik en de uitstoot van 330.000 huishoudens. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Energie- en Investeringsaftrek (EIA) van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Het jaarverslag

Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de Energie- Investeringsaftrek (EIA) blijft volgens het jaarverslag groeien. Net als het bedrag dat ze jaarlijks investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Het aantal aanvragen steeg in 2011 tot 16.000. De meeste aanvragen van bedrijven betroffen investeringen in energiezuinige bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld in warmtepompen, isolatie, energiezuinige verlichting en ventilatie. Maar wat het ministerie vooral opviel waren de hogere investeringen in windenergie, bio-energie en zonne-energie. Het aandeel investeringen in hernieuwbare energie bedroeg €630 miljoen. Van de investeringen kwam 72% voor rekening van bedrijven met maximaal 250 werknemers. En volgens het jaarverslag is ook dat een stijging ten opzichte van 2010 (69%).

De Energie Investeringsaftrek

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een regeling die alle bedrijven (waaronder die van ondernemers voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) wil stimuleren milieuvriendelijke keuzes te maken en te investeren in duurzaamheid. Dankzij de EIA kan men 41,5 procent van de investeringskosten in energiebesparende technieken en duurzame energie extra aftrekken van de winst. Er is een lijst met investeringen die in aanmerking komen. Naast volledige windturbines en allerlei moeilijke apparatuur voor grote (productie)bedrijven, staan daar ook eenvoudige dingen als energiezuinige lampen, isolatie, isolerende beglazing en zogeheten ‘inverter’ airco’s op. Details zijn te vinden op de website van Agentschap NL, die de regeling uitvoert namens het ministerie. Op die website staat zelfs een rekentool waarmee VPB-ondernemers die in aanmerking komen, snel kunnen uitrekenen wat de aftrek oplevert. Een rekentool voor de grootste groep ondernemers (die voor de inkomstenbelasting) is er helaas nog niet.

Uit de voorbeelden uit het jaarverslag blijkt overigens dat onder de MKB-ondernemers die gebruikmaken van de regeling ook echt kleine ondernemers zijn. De ‘Portabella’ champginonkweker Arjan Heeren van ’t Voske in Uden komt uitgebreid aan het woord.

Effectieve maatregel versus betrokken ondernemers

De overheid streeft ernaar om meer energie uit duurzame bronnen te halen. Door meer energie duurzaam op te wekken wordt de uitstoot van CO2 verlaagd en wordt Nederland minder afhankelijk van energie uit het buitenland. Het ministerie stelt in het persbericht dat de kosten van vernieuwende manieren om energie duurzaam op te wekken zonder belastingkorting een stuk hoger liggen dan de gangbare technieken. Het ministerie heeft echter niet laten uitzoeken wat de EIA-regeling bijdraagt aan de totale investeringssom. Hoeveel bedrijven in duurzaamheid hadden geïnvesteerd zonder de extra aftrek is niet onderzocht. In hoeverre de stijging van de investeringen te danken is aan de overheid of aan ondernemers en andere beslissers die duurzaam ondernemen steeds belangrijker vinden, is dus helaas niet bekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Eerste “kredietunie” van start in Midden Nederland

CPB kleunt mis met eenzijdige benadering Zelfstandigenaftrek