in

Wie wint de allereerste Feniks Award?

GEMIDDELDE LEESTIJD 4 MINUTEN

Op 8 april 2013 is het zo ver. Dan reikt de Minister van Economische Zaken voor de allereerste keer de Feniks Award uit. Aan een ondernemer die een (bijna) faillissement heeft meegemaakt, het daarna aandurfde verder te gaan als ondernemer en inmiddels een succesvol bedrijf runt. De prijs wil daarmee bijdragen aan een meer reëel beeld over ondernemerschap en faillissement.

De maatschappelijke effecten van een faillissement zijn groot en de beeldvorming is deels negatief. De grote effecten komen door de grote kring van personen die het raakt en het geld dat ermee is gemoeid. De associatie met fraude – slechts in een minderheid van de gevallen terecht – raakt iedere failliet in zijn reputatie.

Stoppen en failliet gaan actueel thema

Jaarlijks gaat ongeveer 1% van de bestaande bedrijven failliet. Met de groei van het aantal ondernemers neemt dus gemiddeld ook de groei van het aantal faillissementen toe. Door de huidige economische tegenwind ligt het aantal faillissementen nog iets hoger. Daardoor worden steeds meer mensen op enigerlei betrokken bij een faillissement.

Zo veel mensen, dat de informatie over stoppen met een bedrijf en/of failliet gaan, momenteel het meest bekeken onderwerp is op Antwoordvoorbedrijven, met pieken van bijna 1000 bezoeken per dag.

Faillissementen hebben ook waarde

Volgens het ministerie levert het lef van de ondernemerscultuur Nederland extra banen en inkomsten op. Ondernemers zijn ‘problem solvers’ en dat houdt in dat het regelmatig spannend is en ook wel eens mis kan gaan.

Ondernemen is afgewogen risico’s nemen. Faillissementen zijn nooit helemaal uit te bannen, want ook afgewogen risico’s kunnen misgaan. Maar elk faillissement levert een waardevolle ervaring op die van pas komt bij een eventuele volgende onderneming. Uit meerdere onderzoeken bleek dat herstartende ondernemers succesvoller zijn dan gewone startende ondernemers.

Vorig jaar betoogde de toenmalige Minister van EZ op Big Improvement Day dat we moeten ophouden controlefreaks te zijn. Niet alles is controleerbaar. Vernieuwen lukt niet zonder af en toe te falen. Je bent een ‘experienced entrepreneur’ als je hebt gefaald. Een ervaren ondernemer.

Daarom heeft het ministerie van EZ het initiatief genomen voor de Feniks Award. Dé prijs voor ondernemers die als een feniks zijn opgerezen uit hun eigen as. Een hart onder de riem voor iedereen die ooit flink onderuit is gegaan en daarvan heeft geleerd.

De criteria en de jury

Ondernemers die openlijk durven uitkomen voor het diepe dal waar zij doorheen moesten en de harde manier waarop zij hun ondernemerservaring opdeden, die trots zijn op wat zij sindsdien hebben bereikt, én die het leuk vinden mee te werken aan het positief beïnvloeden van de beeldvorming rondom (ex)failliete ondernemers, worden van harte uitgenodigd zich aan te melden als ze voldoen aan de volgende criteria:

  • De ondernemer dient een herstart te hebben gemaakt na een faillissement of een bijna faillissement (een onderhands minnelijk akkoord of surseance akkoord)
  • De ondernemer dient een bona fide faillissement  te hebben meegemaakt. Dus een faillissement zonder opzet of ernstige verwijtbaarheid bij de ondernemer.
  • Het (bijna) faillissement dient inmiddels te zijn afgewikkeld.
  • Het nieuwe bedrijf van de ondernemer bestaat minimaal 2 jaar en is inmiddels winstgevend.
  • De ondernemer heeft een verantwoorde verhouding met de crediteuren uit het faillissement.
  • De leerpunten uit het faillissement zijn helder voor de ondernemer en opgepakt in de nieuwe onderneming.

De jury van deze eerste editie bestaat uit de ondernemers Jacqueline Zuidweg (Zuidweg & Partners Schuldhulpverlening), Arko van Brakel (Nieuwe Helden), Ton Tekstra (Blauw Tekstra Uding advocaten) en ondergetekende. En Ko Westrate van Agentschap NL, Leendert-Jan Visser van MKB Nederland en Rinke Zonneveld van het Ministerie van EZ.

Ken of ben jij een Feniks?

Ben of ken jij een succesvolle ondernemer die minimaal 2 jaar geleden een (bijna) faillissement heeft meegemaakt en nu succesvol is? Meedoen levert de winnaar naast een beeldje en een oorkonde uiteraard ook veel positieve publiciteit op.

De aanmeldingstermijn sluit op 13 januari 2013. Meer over de criteria en hoe een succesvolle ‘herstarter’ zich kan aanmelden, is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sociaal ondernemen moet norm worden

Starten vanuit WW wordt duidelijker en strenger