in , ,

Starten vanuit WW wordt duidelijker en strenger

GEMIDDELDE LEESTIJD 5 MINUTEN

Nog net voor het kerstreces heeft de Eerste Kamer op 18 december een wetsvoorstel aangenomen om de in 2006 ingevoerde Startersregeling voor WW’ers duidelijker te maken voor uitkeringsgerechtigden en goedkoper uitvoerbaar voor het UWV. Dat betekent dat per 1 januari 2013  WW’ers die voor zichzelf willen beginnen, vooraf precies weten waar ze aan toe zijn.

De huidige Startersregeling

WW’ers die voor zichzelf willen beginnen kunnen op dit moment eerst een Onderzoeksperiode (van meestal zes weken) aanvragen waarin ze niet hoeven te solliciteren. Als ze na die voorbereidingstijd inderdaad ondernemer willen worden, hebben ze twee opties:

 1. WW’ers kunnen zonder toestemming van het UWV voor zichzelf beginnen en kiezen voor de gebruikelijke urenverrekeningssystematiek, ook wel urenkortingsregeling genoemd. Dan ontvangen ze geen uitkering meer voor het vaste aantal uren per week dat ze aan hun bedrijf besteden en moeten ze blijven solliciteren voor de overige uren. Deze optie wordt eigenlijk alleen gebruikt door mensen die parttime willen starten.
 2. Op basis van het ondernemingsplan beslist het UWV of iemand in aanmerking komt voor de in 2006 geïntroduceerde Startersregeling. De starter behoudt dan maximaal 26 weken de volledige ww-uitkering (indien die nog minimaal 26 weken ww-recht heeft op het moment van starten), maar ontvangt deze uitkering als voorschot. Dat voorschot moet (deels of helemaal) worden terugbetaald als de starter na die 26 weken ondernemer blijft en de inkomsten in de eerste 52 ondernemersweken boven bepaalde bedragen uitkomen.

De berekening in de tweede optie kan pas worden gemaakt nadat de belastingaanslagen over de eerste twee kalenderjaren van de ondernemer binnen zijn. Daardoor zijn de afgelopen jaren veel onduidelijkheid en misverstanden ontstaan bij WW-starters over het terug te betalen deel van het voorschot. Daarnaast is het UWV enorm veel tijd kwijt met het achteraf berekenen van de uiteindelijke uitkeringsrechten van een relatief kleine groep WW’ers. Tot slot hebben kunnen ondernemers (binnen grenzen) schuiven met hun inkomsten, kosten en investeringen, waardoor ze minder voorschot hoeven terug te betalen. Daardoor wordt getwijfeld of de regeling eerlijk is jegens andere uitkeringsgerechtigden.

De toekomstige Startersregeling

De vereenvoudiging van de Startersregeling, houdt in dat de optie van een voorschot tijdens 26 weken (met de gewraakte naberekening en eventuele terugbetaling achteraf) wordt vervangen door een vaste korting van 29% op de uitkering gedurende 26 weken.

Hoe de nieuwe regeling precies wordt vormgegeven is op basis van de kamerbrief uit 2011 nog niet duidelijk, maar het lijkt te betekenen dat WW’ers die na goedkeuring van hun ondernemingsplan voor zichzelf beginnen de volgende startperiode krijgen:

 • Ze zijn gedurende maximaal 26 weken vrijgesteld van de sollicitatieplicht.
 • Ze ontvangen tijdens die maximaal 26 weken 71% van hun ww-uitkering, dus 71% van 70% van het dagloon = 49,7% van het dagloon (en de eerste 2 maanden 71% van 75% = 53,8%).
 • De ondernemerswinst uit die periode van 26 weken mogen ze helemaal houden en heeft geen invloed meer op de hoogte van de uitkering.

WW’ers die in staat zijn gedurende de eerste zes maanden van hun ondernemerschap meer dan 29% van hun WW als winst te verdienen gaan er dus op vooruit. Waarop dat kortingspercentage van 29% is gebaseerd is vooralsnog niet duidelijk (en volgens de wetswijziging kan dat percentage worden aangepast).

Klussen doen voor ex-werkgever mag niet meer

Wel duidelijk is dat tussentijdse beëindiging van de startersregeling, bijvoorbeeld omdat de resultaten tegenvallen, niet meer mogelijk is. De WW’er kan natuurlijk wel tussentijds stoppen met zijn onderneming. Maar waar in de huidige regeling bij tegenvallende inkomsten het voorschot niet hoeft te worden terugbetaald, blijft de uitkering voortaan gedurende de resterende weken van startperiode slechts 49,7% van het dagloon.

Ook mogen starters die tijdens de startperiode van 26 weken opdrachten van hun ex-werkgever willen aannemen, geen gebruik maken van de startersregeling maar zijn aangewezen op de urenkortingsregeling. Als een starter tijdens de startperiode een incidentele opdracht krijgt van de ex-werkgever, wordt de uitkering voor de resterende startperiode op nul gesteld. Dat betekent dat het recht op uitkering gewoon doorloopt, maar dat er niets wordt uitgekeerd.

Het ziet ernaar uit dat de overheid een paar ongewenste effecten van de vorige Startersregeling uit de weg wil ruimen en zowel voor WW’er als UWV duidelijkheid wil scheppen. Of alle werklozen die voor zichzelf willen beginnen daar beter mee af zijn, zal de tijd moeten leren.

Ingangsdatum 1 januari 2013!

De ingangsdatum van de wetswijziging was nog afhankelijk van publicatie in het Staatsblad.  Vandaag – 27 december 2012 – is de wetswijziging gepubliceerd op Officiëlebekendmakingen.nl (de online versie van het Staatsblad) .

De ingangsdatum van 1 januari 2013 wordt dus gehaald en inmiddels heb ik vernomen dat alleen starters die vóór 31 december 2012 van het UWV aan de startperiode mogen beginnen, nog gebruik kunnen maken van de huidige startersregeling met het voorschot!

Voor de volledigheid volgen tot slot de betreffende artikelen in de ‘Wijziging van de Werkloosheidswet:

Dit artikel is het laatst bijgewerkt op 27 december 2012.

Naschrift 31 maart 2015: ben jij een ww’er die overweegt zzp’er te worden en ben je via Google op deze site terecht gekomen, dan wel je wellicht dit artikel uit begin 2015 ook even lezen.

12 Comments

Leave a Reply
 1. Geachte Mevrouw Romme,
  Met interesse uw artikel gelezen over de nieuwe starters regeling van hey UWV. Ik zal ook, een starter zijn en een eigen bedrijf in de Gezondheidzorg.
  In de nieuwe startersregeling staat dat ik niet voor mijn ex-werkgever mag werken.
  In mijn geval is dat Philips, om precies te zijn Philips Medical Systems, en om nog preciezer te zijn Philips Medical Systems NL B.V. Op mijn vraag aan het UWV of de nieuwe startersregeling betekent dat ik nergens meer in de hele wereld in de eerste 26 weken niet voor “”Philips”” mag werken, heeft de UWV helpdesk NEE genatwoord.
  Echter er is Philips Medical System, Philips Lighting en er is Philips Domestic Appliances.
  En dan zijn er ook nog vestigingen van Philips in vele, vele, landen.

  Betekent het 26 weken voorschrift van de nieuwe wet inderdaad dat het werken voor “”Philips Medical NL B.V. “” hetzelfde is voor bijv. “”Philips Singapore”” de vestiging in APAC, en dan alleen maar omdat er de naam “”Philips”” op staat?

  Ik zou graag van u horen hoe u vindt dat dit zit, het lijkt me namelijk dat “”Philips Singapore”” toch een totaal andere vestiging is dan “‘Philips in Eindhoven Nederland””.
  Dank U voor uw antwoord.

  • Beste Bart,

   Je geeft zelf al aan dat Philips Singapore een andere ‘vestiging’ is dan Philips in Eindhoven. Ze maken echter beiden deel uit van het reusachtige beursgenoteerde Philips dat vestigingen (dochterbedrijven) heeft in 60 landen.

   Voor onder andere de Verklaring ArbeidsRelatie worden bedrijven en al hun dochterbedrijven als één opdrachtgever gezien. En bijvoorbeeld ook alle Rabobanken samen als één opdrachtgever. Er worden door grote organisaties nog al eens mensen ontslagen of geen contractverlenging gegeven en vervolgens aangeboden dat ze wel voor het bedrijf – of een andere tak ervan – mogen blijven werken als zelfstandige (vaak onder slechtere omstandigheden). Dat is precies de schijnzelfstandigheid die de overheid wil tegengaan.

   Het verbaasd mij dus niet dat de UWV helpdesk het standpunt heeft dat de startersregeling ook wordt stopgezet als je voor een andere Philipsvestiging gaat werken en ik vrees dat je daar weinig tegen kunt doen.

   Er zit volgens mij wel een maarrr aan vast. Ik neem aan dat je alleen jezelf niet mag gaan VERHUREN aan je oude werkgever (of een dochterbedrijf daarvan) om daar diensten aan te verlenen. Als jij als starter een digitaal of fysiek product gaat maken dat niets met je eerdere werk in loondienst te maken heeft en dat je aan meerdere klanten gaat verkopen, lijkt het mij dat dit ook best door een Philipsvestiging mag worden gekocht. In dat geval lijkt het mij dat ze uitkeringen niet stopzetten omdat het ontwikkelen van producten en die verkopen, helemaal niets te maken heeft met schijnzelfstandigheid.

 2. Beste mevrouw Romme, Karen,

  Sinds enige tijd speel ik erg met de gedachten om als zelfstandige te beginnen vanuit de WW.

  Gezien ik niet weet of ik de komende (opstart-) jaren voldoende inkomen kan vergaren met de eigen onderneming, ben ik me aan het oriënteren om ernaast parttime werk te gaan verrichten.

  Als ik nu een parttime baan aanneem, dan wordt mijn huidige WW-uitkering uiteraard aangepast / verlaagd. Start ik daarna een eigen onderneming op, dan wordt deze (aangepaste) uitkering opnieuw gekort met ca. 29%. (toch?)

  Wat nu als ik mezelf eerst inschrijf bij de KvK (in overleg met UWV) en daarna parttime werk aanneem? Word mijn WW-uitkering dan ook gekort?

  Ik ben heel benieuwd naar uw antwoord.
  Fijn weekend toegewenst.

  Met vriendelijke groet,

  Harold

  • Beste Harold,

   Ik heb werkelijk geen idee, maar tegenover het feit dat je uitkering met 29% wordt gekort als je voor jezelf begint, staat dat je alle ondernemersinkomsten in die periode mag houden. Dat lijkt mij toch een aardige deal van de overheid.

   Maar goed, zoals ik al meldde heb ik geen idee en lijkt me dat dit een vraag is om aan je contactpersoon bij het UWV voor te leggen.

 3. Geachte mevrouw Romme,

  Is het tijdens de eerste 26 weken van de startersregeling al een nodig om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid of is dat pas na 26 weken nodig nadat de beslissing is genomen om als zzp definitief verder te gaan?

  met vriendelijke groet,

  Edwin van Appeldoorn

  • Hallo Edwin,

   Ik heb even voor je in mijn eigen e-cursus voor ww starters gekeken op http://www.cusira.nl/ons-aanbod/e-cursus-van-ww-naar-zzp/. En daarin naar de link naar een discussie over dit onderwerp gezocht.
   Die discussie staat hier http://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=16;action=display;threadid=46992;start=30 en volgens mij is dit het antwoord van de Webcare van het UWV waar jij naar op zoek bent.

   *****
   Beste TS,

   Je wilt weten wat er gebeurd tijdens de startersregeling wanneer je blijvend arbeidsongeschikt raakt.

   Vanuit de WW, ben je verzekerd voor de Ziektewet.

   Zodra je jezelf ziek meldt loopt de WW maximaal 13 weken door. Daarna volgt een Ziektewet-uitkering. Bereikt de WW de maxdatum binnen die 13 weken dan gaat aansluitend aan die datum de ZW in wanneer je nog ziek bent.

   De startperiode (26 weken) loopt gedurende de DWBZ-periode van de ziekte door. De korting van 29% blijft gedurende de DWBZ periode (max 13 weken) van toepassing.
   Zodra je een Ziektewet-uitkering ontvangt stopt de 29% korting (de ZW mist de grondslag daarvoor).
   De Ziektewet-uitkering is 70% van het berekende dagloon en kent een max duur van 104 weken.
   Vervolgens heb je mogelijk recht op een WIA-uitkering.

   Met vriendelijke groet,

   Martijn
   UWV Webcare Team
   http://www.uwv.nl/webcare

 4. Goedendag,

  Ik ben sinds 5 januari 2015 een eigen administratiekantoor begonnen met een startperiode van het UWV. Nu kreeg ik een aanbod om via het uitzendburo een baan voor 1 dag in de week. Mag ik dit doen zonder extra gekort te worden op mijn uitkering. De 29% regeling begrijp ik.

  • Hallo Monique,

   Ik denk dat dat best eens gevolgen voor je uitkering kan hebben, maar weet zo uit mijn hoofd niet welke.

   Net nadat jij bent gestart heeft het UWV een speciale ‘online-training’ (wat ik er een groot woord voor vind) op internet gezet. Ik heb hem gedaan en er vorige week dit artikel over geschreven: https://ondernemersfacts.nl/index.php/uwv-informeert-wwers-die-willen-ondernemen-voortaan-digitaal/.

   Wellicht dat je het antwoord op jouw vraag daar ook in kunt vinden. Daarnaast adviseer ik mensen die net met de startperiode zijn begonnen hem sowieso even door te lopen, omdat hij behoorlijk informatief is en er wellicht voor jou ook enkele dingen in staan om de komende maanden op te letten.

   Als het antwoord op je vraag er niet in staat, laat dat dan aub even hier weten. Dan vraag ik of iemand van de webcare van UWV er even op wil reageren.

 5. Hallo Karen,
  Heb je ook enig idee hoe het zit op het moment dat je vanuit je parttime baan zo’n 2 jaar geleden bent gestart met je eigen bedrijf, en je nu je parttime baan kwijt raakt (door ontslag)?

  Heb je dan ook recht op uitkering WW. Dat ik geen recht heb op een startersuitkering is begrijpelijk. Mijn bedrijf (coachingspraktijk) is nog niet winstgevend en ik ben nog geen ondernemer voor de loonbelasting.
  Alvast dank voor je antwoord!

  • Hallo Ans,

   Als je in loondienst werkt en ontslagen wordt ontvang je WW. Of je fulltime of parttime werkt – en of je naast je baan een bedrijf hebt – is daarvoor niet relevant. De WW is gewoon een verzekering waarvoor mensen in loondienst premie afdragen en waar je gebruik van kunt maken als je ontslagen wordt. Op hoeveel WW je recht hebt is afhankelijk van je leeftijd en hoe lang je de afgelopen jaren in loondienst was. Maar je krijgt wel uiteraard alleen WW voor het aantal uur in de week dat je een baan had. En je krijgt straks alleen een sollicitatieplicht voor die uren.

   Wel is de vraag wat je zodra de WW start wilt gaan doen. Als je 2 jaar geleden bent gestart als ondernemer neem ik aan dat je toen je bedrijf hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat je voor de inkomstenbelasting te weinig uren in je bedrijf werkt (en er te weinig inkomsten uithaalt) om te worden gezien als fiscaal ondernemer is voor het UWV niet relevant. Als jij middels een inschrijving bij de KvK kunt laten zien dat je al enkele jaren ondernemer bent, mag je daar gewoon mee doorgaan naast je WW. En dat je er straks wellicht wel winst uit gaat halen, vind ik erg verdedigbaar. Het is ‘algemeen bekend’ dat het opbouwen van een coachingspraktijk minimaal een jaar of 3 duurt, dus de eerste 3 jaar geen winst maken is redelijk normaal. Zeker als je de praktijk opzet naast een baan.

   Is het je zo duidelijker?

 6. Beste Karen,

  Onlangs heb ik een arbeidsconflict gehad met mijn werkgever. Uiteindelijk na mediation zijn we uit elkaar gegaan d.m.v. een vaststellingsovereenkomst.
  Hierin is mijn opzegtermijn van 3 maanden opgenomen waarin ik vrijgesteld ben van werk, alsmede dat er mij geen verwijt is te maken van de ontstane situatie.

  Graag zou ik gebruik gaan maken van de “startperiode” echter is het hier een vereiste dat je niks onderneemt voordat je de eerste dag WW hebt. Ik heb de onlinetraining van het UWV gedaan en daarin werd aangegeven dat je inschrijven bij de KVK geen probleem hoeft te zijn?!

  Mijn vraag is dus moet ik nu 3 maanden thuis gaan zitten duimen draaien??? Of zijn hier uitzonderingen op, het lijkt mij toch dat het UWV er is om mensen zo snel mogelijk weer op de arbeidsmarkt te krijgen?

  Overigens in de urenkorting heb ik geen interesse dit omdat als je een goede 1e maand hebt en daarna zakt het in je niks meer van het UWV ontvangt. Of zie ik dat verkeerd?

  Ik zie uw antwoord graag tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  Mark

 7. Beste Karen,

  Ik zal per 1 juli stoppen met werken bij bij mijn huidige werkgever met het tekenen van een vaststellingovereenkomst.
  Ik heb het plan om te gaan starten als zelfstandig ondernemer en heb me hiervoor al ingeschreven bij de KVK.
  Ik heb ook al zicht op een aantal klanten waar ik vanaf 1 juli werkzaamheden voor zal gaan verrichten.
  Heb ik alsnog de mogelijkheid een WW uitkering aan te vragen, of is dat niet meer mogelijk gezien het feit ik mij al heb ingeschreven bij de KVK?
  En zou in mijn geval de startersperiode van toepassing zijn?

  Alvast bedankt voor de reactie.

  Met vriendelijke groeten,
  Bianca

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wie wint de allereerste Feniks Award?

Belangrijkste veranderingen per 1 januari 2013