in ,

Wat motiveert Nederlandse crowdfunders?

Ongeveer tegelijkertijd met een onderzoek naar crowdfinancing in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken werd enkele weken geleden het eerste Nationaal Crowdfunding Onderzoek (2013) gepresenteerd.

Onder de titel ‘Samen mogelijk maken’ initiërden vier mensen uit de wereld van de crowdfundingsplatformen een onderzoek naar de motivatie van ‘crowdfunders’, dat werd gehouden met hulp van een aantal van die platformen. 

Doordat beide onderzoeken ongeveer gelijktijdig werden gepresenteerd, was dit onderzoek (dat alleen na betaling met een tweet of verzoek per e-mail te lezen is) aan mijn aandacht ontsnapt. En dat is jammer. Want het onderzoek is een aardige eerste aanzet om meer te weten te komen over de snel in populariteit stijgende manier om geld bij elkaar te krijgen.

Crowdfunders werven begint met passie

De passie van de initiatiefnemer(s) of ondernemer(s) werd door de respondenten als belangrijkste reden aangegeven om geld te lenen of doneren aan een crowdfunding campagne. Ook vonden zij het praktische doel van het project en een goede uitleg van de besteding belangrijk.

Crowdfunding via platformen lijkt voor Nederlanders vooral een nieuwe manier om met een (kleine) bijdrage te kunnen meedoen aan lovenswaardige initiatieven van anderen. Donateurs en investeerders willen dan ook graag op de hoogte gehouden te worden van de voortgang en resultaten van een project. De respondenten van dit onderzoek zijn duidelijk niet alleen geïnteresseerd in de (financiële) tegenprestatie die zij ontvangen.

Mensen lijken vooral ‘mee te doen’ met kleine bedragen

Van de mensen die meededen aan het onderzoek heeft 38% daadwerkelijk via crowdfunding financieel bijgedragen aan projecten. Daarvan slechts 11% met meer dan €500.

Dit kan ongetwijfeld worden verklaard doordat platformen als Voordekunst (kunstprojecten), Tenpages (boeken) en 1% club (voor een betere wereld) meedoen aan het onderzoek.

Het momenteel meest succesvolle zakelijke platform Geldvoorelkaar doet (nog) niet mee. En dat terwijl uit het andere onderzoek bleek dat juist Geldvoorelkaar eigenlijk het enige platform is dat er bij serieuze zakelijk investeringen met een zakelijk rendement toe doet.

Volgend jaar een echt onderzoek?

Na het doornemen van dit eerste ‘nationale onderzoek’ bekruipt mij het gevoel dat het slechts een eerste verkenning voor een echt onderzoek is. Met name door de gestelde vragen en de door de initiatiefnemers zelf aangegeven onduidelijkheid of de respondenten wel echt representatief zijn voor de totale doelgroep van crowdfunding.

De voorlopige uitkomst lijkt te zijn dat crowdfunding vooralsnog vooral een concurrent is voor de traditionele geldinzamelaars voor goede doelen. Kritische Nederlanders kunnen via deze weg immers precies weten naar wie hun geld gaat en zelf het (eind)doel van hun geld kiezen.

De overheid en andere partijen zien crowdfinancing (het vinden van financiering voor je bedrijf via crowdfundingplatformen of je eigen crowd), echter vooral als alternatieve financieringsvorm voor ondernemers.

Deze eerste verkenning kan – als het een vervolg krijgt – ook waardevol worden voor ondernemers. Maar alleen als de makers erin slagen ook de relaties mee te nemen van Geldvoorelkaar.nl én van ondernemers die crowdfunding buiten de platformen om hebben toegepast waar Petra de Boevere hier al over schreef. En als de initiatiefnemers in hun vragen en rapportages een onderscheid gaan maken tussen crowdfunding als privé donaties/leningen en crowdfunding als serieuze zakelijke investering.

Met andere woorden: als het onderzoek er ook op is gericht om uit te zoeken of crowdfinancing inderdaad een alternatief is voor dure en moeilijk te krijgen bankfinancieringen en – aan de andere kant – weinig rendement opleverende spaarrekeningen.

Ik hoop dat ze dat gaan doen.

5 Comments

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vanaf 1 januari 2014 geen btw-brieven meer

Deze zomer veel (startende)ondernemers op televisie