in ,

Belangrijkste veranderingen per 1 januari 2013

GEMIDDELDE LEESTIJD 3 MINUTEN

Elk jaar is er weer een aantal veranderingen in de wetgeving die relevant zijn voor (kleine) ondernemers. Zo ook dit jaar. Hieronder een kort overzicht van de veranderingen per 1 januari die gevolgen hebben voor de grootste groep: de fiscaal ondernemers met een eenmanszaak of vof en weinig tot geen werknemers. De links verwijzen naar overheidsinformatie per onderwerp.

 

Tijdelijk uitstel van belastingbetaling mogelijk tot €20.000

Ondernemers met tijdelijke liquiditeitsproblemen, kunnen – uiteraard alleen als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden – maximaal 4 maanden uitstel krijgen van bepaalde belastingbetalingen.

Minder eisen aan facturen voor btw

Diverse factureringsregels zijn vereenvoudigd. Zo is de digitale factuur gelijk gesteld aan de papieren factuur en mogen eenvoudiger facturen worden verstrekt voor bedragen onder de €100.

Automatische ontvangst VAR afgeschaft

Ondernemers die langlopende klussen uitvoeren en afgelopen jaren automatisch een VAR kregen toegestuurd, krijgen dat vanaf dit jaar niet meer. Straks weer zelf op tijd aanvragen dus (als je denkt er een nodig te hebben).

Verzekeringen zijn duurder en zonder provisie

Bij de bezuinigingsmaatregelen van het huidige kabinet zat de verhoging van de assurantie-belasting van 9,7% naar 21% per 1 januari 2013. Daarnaast is begin dit jaar het provisieverbod ingegaan. Dat betekent dat er nu een verbod geldt op provisies voor ingewikkelde financiële producten zoals pensioenverzekeringen, levensverzekeringen en … de eigenlijk alleen door ondernemers afgesloten arbeidsongeschiktheidverzekeringen.

Geen verplichte bijdrage Kamer van Koophandel meer

Vorig jaar werd het groots aangekondigd en gecommuniceerd en vanaf 1 januari is het een feit. Ondernemers hoeven niet langer een jaarlijkse bijdrage aan hun regionale Kamer van Koophandel te betalen. De KvK’s worden voortaan gefinancierd uit belastinggeld.

Hogere MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is meer dan 10% omhoog gegaan: van 12% naar 14%. De mkb-winstvrijstelling zorgt dat ondernemers over een percentage van de winst (na ondernemersaftrek) geen inkomsten- of vennootschapsbelasting hoeven af te dragen. De adder onder dit gras is dat hier plannen tegenover staan om de zelfstandigenaftrek te verlagen.

Overige veranderingen

De ziektewet is ‘gemoderniseerd’ (lees: strenger geworden). Relevant voor ondernemers die uitzendkrachten inhuren of een of meer werknemers met een tijdelijk contract in dienst hebben.

De duur van proefplaatsing van werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikten is verkort van 3 naar 2 maanden. Interessante regeling voor wie wil beginnen als werkgever…

De startersregeling in de ww wordt eenvoudiger en strenger. Daarover heb ik hier al een uitgebreid artikel geschreven.

Kredietborgstelling (BMKB) ook mogelijk voor niet-banken

Tot slot is er in ieder geval tot eind 2013 een pilot dat ook andere partijen dan banken – uiteraard onder voorwaarden – gebruik kunnen maken van De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Dit jaar kunnen bijvoorbeeld ook oud-ondernemers en vermogende beleggers bij de overheid een beroep doen op de borgstellingsregeling. Interessant voor ondernemers die geld willen lenen en zich niet welkom voelen bij banken.

Daarnaast zijn er uiteraard ook weer allerlei percentages en bedragen een beetje aangepast. Welke dat zijn kun je lezen in bijna het volledige overzicht op Antwoord voor bedrijven. Maar welbeschouwd zijn er begin dit jaar dus geen echt grote veranderingen voor ons.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Starten vanuit WW wordt duidelijker en strenger

Speelgoedeendje op wc-rol

Het WC Eendje van….. De Telegraaf