in ,

EIM: Starten als z(z)p’er is zo gek nog niet

In een tijd waarin steeds meer Nederlanders zelfstandige ondernemers zonder personeel niet meer als volwaardige ondernemers beschouwen, komt Panteia/EIM met verrassende onderzoeksresultaten. Samen met de universiteiten van Cranfield (VK) en Huelva (Spanje) onderzocht EIM of de startgrootte van bedrijven van invloed is op de prestaties van ondernemers met personeel. Wat bleek? Ondernemers met personeel die alleen zijn begonnen, hebben hogere inkomsten en overlevingskansen dan ondernemers die direct bij hun bedrijfsstart werknemers in dienst namen.

De onderzoeksresultaten

Volgens de onderzoekers blijkt dat alleen starten, niet te snel groeien en beschikken over werkgeverservaring (opgedaan in eerdere bedrijven door zogeheten ‘seriële’ ondernemers) positief bijdraagt aan de prestaties van ondernemers met personeel in dienst. De verklaring die de onderzoekers hiervoor geven is dat alles tegenwoordig zo snel gaat dat het moeilijker is geworden succes van een product of dienst te voorspellen. Door klein (en dus flexibel) te beginnen kunnen (markt)ervaringen en feedback worden gebruikt bij de te maken keuzes, waardoor het risico op verkeerde keuzes wordt beperkt.

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een dataset waarin ongeveer 7000 individuele ondernemers mét personeel in de EU-15 landen meerdere jaren zijn gevolgd. Van deze ondernemers is bekend of ze hun bedrijf in eerste instantie alleen zijn begonnen en pas later personeel in dienst namen, of dat ze meteen bij het oprichten van het bedrijf al personeel in dienst namen.

Uit de empirische analyses blijkt dat de eerste groep ondernemers hogere inkomsten en overlevingskansen heeft dan de tweede groep. Daarbij vonden ze het sterkste effect in de dienstensector, waar het belang van schaal kleiner is dan in de industriesector. Uiteraard zijn ondernemers die alleen zijn gestart en alleen zijn gebleven buiten het onderzoek gehouden.

Ondernemersbeleid maken dus in plaats van zzp-beleid

Uit dit onderzoek blijkt weer eens dat het voor de overheid niet verstandig is onderscheid te maken tussen ondernemers puur op basis van het al dan niet werkgever zijn. Door ervan uit te gaan dat alle z(z)p’ers alleen blijven en daar je beleid op af te stemmen, ontwikkel je ongetwijfeld geen beleid dat is gericht op het ondersteunen van goede toekomstige werkgevers.

Je zou zelfs kunnen stellen dat het met het oog op duurzame werkgelegenheid voor de overheid verstandig kan zijn haar focus te verleggen van te ambitieuze start-ups die meteen met personeel en een stevig groeiscenario starten, naar de enorme vijver met z(z)p’ers. Daar de ambitieuze ondernemers uit vissen en die faciliteren naar werkgeverschap, zou onze maatschappij wel eens meer kunnen opleveren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Eindelijk een blog op OndernemersFacts.nl

In 2012 meer failliete bedrijven dan ooit?