in ,

EIM: “Meer dan 7% zzp’ers is slecht voor economie” Hoezo?

GEMIDDELD LEESTIJD 3 MINUTEN

Een week nadat uit het nieuwe regeerakkoord bleek dat het kabinet fiscale maatregelen wil invoeren die ondernemerschap minder interessant maken, presenteert Panteia/EIM een onderzoek waaruit zou blijken dat meer dan 7% zzp’ers slecht is voor de economie. Je zou bijna gaan denken dat die maatregelen een goed idee zijn. Maar wat is dat onderzoek eigenlijk waard?

De aanleiding en het onderzoek

Volgens de onderzoekers vond in hoogontwikkelde landen als Nederland de afgelopen jaren een verschuiving plaats van ondernemers mét, naar ondernemers zónder werknemers.

De onderzoekers melden in het persbericht de positieve en negatieve invloeden van zzp’ers op de arbeidsmarkt en economie:

Ten eerste zorgen zzp’ers voor meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Zo kunnen zij bijvoorbeeld inspelen op schommelingen in de werkvoorraad van grote bedrijven die daardoor weer efficiënter kunnen werken. Ook dragen veel zzp’ers positief bij aan de mate van concurrentie in een economie. Ten slotte groeien de meer ambitieuze zelfstandigen soms door naar het ondernemerschap met personeel en zorgen zo op termijn voor nieuwe banen. Anderzijds is het voor zzp’ers moeilijker om schaalvoordelen te benutten, zodat een hoog percentage zzp’ers in de beroepsbevolking kan leiden tot een (mogelijk te) lage mate van arbeidsdeling en specialisatie in een economie. Er werken dus voor- en nadelen tegen elkaar in.

EIM wilde weten of een verdere toename van het aantal ondernemers zonder personeel de economische groei ten goede komt of juist niet.

Na onderzoek –  gebaseerd op een model met schattingen voor 26 OESO landen over de periode 1992-2008 – concludeerde EIM dat er aanwijzingen zijn voor het bestaan van een optimaal aantal solo-ondernemers. Volgens hen is de groei van het aantal zzp’ers tot een bovengrens van circa 7% van de beroepsbevolking (m.u.v. de landbouw en visserij) gunstig voor economische groei. Boven dit niveau lijkt volgens de onderzoekers een verdere toename juist ten nadele van de economische groei te gaan.

Gelukkig concludeerden ze wel dat het negatief effect van een lager percentage solo-ondernemers dan die 7% wel iets groter is dan dat van een hoger percentage.

Voor het aantal ondernemers met personeel zijn overigens geen aanwijzingen gevonden voor een optimaal percentage van de beroepsbevolking.

‘Conclusies’ hangen volstrekt in de lucht

Interessante conclusies van het het EIM, die ondertussen wel een aantal vragen oproepen. De onderzoekers baseren hun stelling dat meer dan 7% zzp’ers slecht is voor de economie, op de aanname dat een hoger percentage afbreuk zou doen aan de gewenste mate van arbeidsdeling en specialisatie. Hoe dat verband precies ligt, blijft onduidelijk. Dat een economie een zekere mate aan arbeidsdeling en specialisatie nodig heeft, staat buiten kijf. Maar hoeveel? En hoe meet je dat?

Daarnaast is het zo dat steeds meer (hoogopgeleide) zelfstandigen de laatste jaren juist in samenwerkingsverbanden zijn gaan werken om die nadelen van zzp-schap op te heffen. Daar is in dit onderzoek – dat gegevens tot 2008 gebruikt – geen rekening mee gehouden.

Ons lijkt het sterk dat je aan het percentage zzp’ers zou kunnen zien hoe het in een economie is gesteld met de arbeidsdeling en de specialisatie. Daarvoor zou je toch op zijn minst moeten kijken naar wat die zzp’ers precies doen en in welke organisatorische verbanden zij werken. Dat hebben de onderzoekers niet gedaan. Totdat iemand dat beter uitzoekt, hangt wat ons betreft de ‘conclusie’ als zou 7% zzp’ers de kritieke grens zijn, volstrekt in de lucht.

Dat weten de onderzoekers ook, anders zouden ze zich aan het einde van hun persbericht niet indekken door te zeggen dat er meer onderzoek nodig is. Vast en zeker. Maar waarom dan toch op dit moment deze conclusie met zoveel aplomb? Net op het moment dat het kabinet een aantal fiscale maatregelen aankondigt die het bestaan als zzp’er een stuk minder aantrekkelijk maken?

5 Comments

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

#Postcodeloterij en duurzaam ondernemen

Sociaal ondernemen moet norm worden