in , ,

Zelfstandige professionals steeds belangrijker voor innovatie

Eergisteren brachten ABN AMRO en interim-bureau FastFlex een rapport uit met de titel ‘de toekomst aan de zzp’er’. In het rapport presenteren ze hun visie over de ontwikkelingen rondom zelfstandige professionals in de arbeidsmarkt, die ze gecombineerden met de resultaten van een onderzoek onder 617 hoogopgeleide zzp’ers. Naast wat resultaten waar niemand van zal opkijken, voorzien zij dat zelfstandigen steeds vaker de aanjagers van innovatie worden.

Voor het onderzoek werden 617 zelfstandige professionals van gemiddeld 45 jaar ondervraagd. Daarvan was 86% man en werkte 90% in de zakelijke dienstverlening. Geen echt representatieve doelgroep voor alle zelfstandigen dus.

12% hoogopgeleide zzp’ers voelt zich ‘gedwongen’

De professionals werden bevraagd over hun  tarieven, de beoordeling door opdrachtgevers, over acquisitie en of ze zich gedwongen voelen.

Bij ruim 30% van de ondervraagden was het tarief in 2012 gedaald, wat ze merendeels zagen als een logisch gevolg van de economische situatie.

Van de ondervraagden gaf 67%  aan dat zij willen zien dat hun werk beter op kwaliteit wordt beoordeeld en dat zij deze beoordeling graag  meenemen naar de volgende opdracht (76%).

De constatering dat zelfstandige professionals acquisitie het minste aspect van ondernemen vinden (65%), is een beetje een wc-eendje bij een onderzoek door een bemiddelaar. Er zijn immers ook weinig werknemers die solliciteren leuk vinden.

Tot slot omschrijft 12% van de ondervraagden zichzelf als ‘gedwongen’ zzp’er. Helaas is niet onderzocht waarom. Wel is geconstateerd dat dat vaker 50’ers dan 40’ers of 30’ers zijn.

Aantal zelfstandigen blijft groeien

De rapporteurs beschrijven dat de crisis grote organisaties heeft gedwongen na te denken over allerlei zaken, waaronder hun kostenstructuur en flexibiliteit. Onderstaande CBS-tabel laat zien dat dit heeft geresulteerd in een enorme vergroting van de flexibele schil bij organisaties en een sterke terugval van het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie.

De tabel plaatst ook de gestage groei van het aantal zelfstandigen in dat perspectief. Een groei die volgens ABN AMRO zal blijven aanhouden. Zij zien de rol van zelfstandigen binnen organisaties groter worden en veranderen.

Zzp’ers steeds belangrijker voor grote organisaties

De bank verwacht dat zelfstandige specialisten steeds vaker op projectbasis worden ingezet vanwege hun flexibiliteit en expertise. Dankzij ervaring bij meerdere bedrijven kunnen zelfstandigen een belangrijke bijdrage leveren bij organisaties die in de huidige economie willen overleven door vernieuwing.

Zelfstandigen worden gezien als ‘change agents’. Dat betekent dat zij het vermogen hebben zich snel te kunnen aanpassen en kwaliteit te leveren. Zij zijn voor hun marktwaarde afhankelijk van de kwaliteit die zij bij hun meest recente opdracht hebben geleverd en het is in hun eigen belang optimaal op de hoogte te blijven.

Juist in deze economie hebben bedrijven dat soort mensen nodig. Dat heeft tot gevolg dat het erop lijkt dat grote bedrijven steeds afhankelijker worden van zelfstandigen, terwijl deze in het verleden voornamelijk tegen hen moesten concurreren. Het rapport bevestigt daarmee weer eens dat de groeiende groep zelfstandig ondernemers steeds belangrijker wordt voor onze economie.

Vooral mobiele zelfstandigen jagen innovatie aan

In het rapport wordt gesteld dat zzp’ers effectiever zijn doordat zij minder te maken hebben met de interne politiek en stroperigheid van (grote) organisaties en daardoor beter in staat zijn bij te dragen aan de resultaten. Daarbij staat de waarschuwing dat bedrijfsblindheid (die leidt tot minder effectiviteit en concurrentievoordeel) al na 6 maanden kan ontstaan.

De bank lijkt daarmee zelfstandigen en opdrachtgevers te adviseren voor relatief korte projecten te kiezen, zodat zo veel mogelijk kan worden geprofiteerd van de kennis die zelfstandigen opdoen bij verschillende opdrachtgevers.

Innovatiesubsidies voor zelfstandigen?

Als zelfstandigen echt zo belangrijk gaan worden zou je je kunnen afvragen of de overheid innovatiesubsidies deels effectiever kan inzetten door die te labelen aan zelfstandigen die met hun kennis meerdere organisaties bestuiven.

Hun rol lijkt immers net zo belangrijk te worden voor onze economie als die van bijen voor onze voedselvoorziening.

6 Comments

Leave a Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CBS: Slechts 16% ‘ZZP’ers’ heeft VAR

PZO start nieuw platform voor ‘echte’ zzp’ers